Wywiad przeprowadzony w ramach podjętych działań w konkursie „Klasa z drewna” zorganizowanym przez Lasy Państwowe z Nadleśniczym Nadleśnictwa Zaporowo Panią Barbarą Widerską. Wywiad przeprowadziła uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie na kierunku technik leśnik Katarzyna Kartanowicz.

Dyrekcja oraz organizatorzy konkursu "Las wokół nas - 4 pory roku" dziękują uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych za udział w akcji! Cieszymy się niezmiernie, ze wzięliście udział w konkursie zorganizowanym w ramach realizacji konkursu głównego "Klasa z drewna" Lasów Państwowych.

kobieta, chłopiec i mężczyzna stoją, przed nimi siedzi dwóch chłopców, w tle niebieski baner z napisem Państwowa Inspekcja Pracy i zielony z logo Rzemiosło

Uczniowie naszej szkoły Karol Woźniak, Dominik Niewiadomski oraz Igor Wielgus uczestniczyli w XXI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów zakładów rzemieślniczych, który odbył się w Lubawie w dniu 22.11. 2023r.

Dnia 10 i 11 listopada 2023r. uczniowie, nauczyciele administracja i obsługa Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie wzięli udział w obchodach 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się 10 listopada w Auli szkolnej, gdzie Pani dyrektor Joanna Sokół przywitała uczniów oraz przypomniała im, jak to po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość oraz uświadomiła im, jakie to szczęście być wolnym i niezależnym, nie będąc nikomu podporządkowanym, gdy można czuć się bezpiecznym i równo traktowanym.

Zespół Szkół Zawodowych obchodził 61-lecie swojego istnienia. Zaakcentowaliśmy ten jubileusz dnia 23 listopada 2023r. uroczystym apelem, podczas którego towarzyszyli nam zaproszeni goście: Wicestarosta Pan Krzysztof Kowalski,Wicestarosta Pan Mirosław Kudliński, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Łukasz Korneluk, przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców: Starszy Cechu Pan Kazimierz Samokar i zastępca Starszego Cechu, Pan Krzysztof Murawski oraz przedstawicielki Rady Rodziców.

budynek szkoły, boisko, drzewa, niebieski napis na białym tle-uroczyste otwarcie boiska szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego 05 października 2023

Dnia 5 października 2023r. odbyło się oficjalne uroczyste otwarcie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.