Uczniowie naszej szkoły Bartłomiej Bereda i Oliwia Śledzik zajęli pierwsze i trzecie miejsca w województwie w XX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów zakładów rzemieślniczych, który odbył się w Olszynie w dniu 6.10. 2022r.

Plakat promujący dni otwarte ZSZ

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

UWAGA!

prosimy o dostarczenie do szkoły oryginałów dokumentów do 22.07.2022r. do godz.15.00

Plakat promujący dni otwarte szkoły