Szanowni Państwo.
Na podstawie materiałów i wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotowaliśmy pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień uczniów 12-18 lat ( jak również pracowników) oraz wyboru placówki szczepień.
Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym materiałem informacyjnym, grafiką oraz materiałem edukacyjnym.

W związku z wątpliwościami związanymi z nowym Rokiem Szkolnym 2021/2022 informujemy:

W piątek 25 czerwca 2021 roku w Powiecie Braniewskim, jak i w całym kraju zabrzmiał ostatni dzwonek. Uczniowie po roku szkolnym 2020/21 naznaczonym nowymi wyzwaniami odebrali świadectwa, a osoby z najlepszymi wynikami zostali dodatkowo uhonorowani upominkami. Wielu uczniów zostało wyróżnionych dyplomami za udział w różnych konkursach.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 983) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pozwoliły szkołom ubiegać się o środki finansowe na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Wymagania na egzaminy poprawkowe