Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Trzy uczennice naszej szkoły: Milena Wysocka, Małgorzata Druskis i Maria Wnuk, wzięły udział w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”.

Polski Czerwony Krzyż razem z marką Always w 2020 r. rozpoczął program #AkcjaDonacja mający na celu zmniejszenie skutków problemu ubóstwa menstruacyjnego wPolsce. Rozpoczęcie programu poprzedziła akcja sprzedażowa marki Always w sklepach i drogeriach w całym kraju. Koordynatorem programu "AkcjaDonacja" na terenie szkoły jest pielęgniarka Pani Barbara Krym.

W dniach 29-30.04.2021 odbył się najsłodszy z naszych kursów pn "Czekolada rzemiosło i sztuka" realizowany w ramach projektu unijnego "ZSZ -kształcenie zawodowe na plus".

Niezmiernie miło jest nam poinformować o osiągnięciach naszych uczniów. Nagroda STAROSTY BRANIEWSKIEGO dla najlepszej absolwentki w 2020/21r. trafiła do Katarzyny Julii Irek.

 1. Na każdy egzamin należy przyjść 45 minut przed planowaną godziną egzaminu.
 2. Egzaminy będą odbywały się w sali gimnastycznej ZSZ, auli szkolnej oraz salach których wielkość pozwala na zachowanie reguł bezpieczeństwa zgodnych z wymogami GIS. Wejście na salę gimnastyczną będzie uruchomione przy sali gimnastycznej natomiast osoby wchodzące do auli oraz pozostałych sal wpuszczane będą wejściem głównym.
 1. Przy sali gimnastycznej oraz w szatni szkolnej będzie wyznaczone miejsce na pozostawienie niezbędnych rzeczy.
 2. Przed wejściem na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
 3. Wchodzimy na sale (aule szkolną) w maseczkach ochronnych. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 5. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 9. Po zakończonym egzaminie należy niezwłocznie opuścić budynek szkoły.
 10. Więcej informacji na 20210419 Przeprowadzanie EGZAMINY_2021 COVID Wytyczne PUBL.pdf (cke.gov.pl)