Z radością informujemy, że 18.05.2021r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konsultacjach "Strategia RP na rzecz Młodego pokolenia - konsultacje dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego". Do programu uczniów zaprosił Pełnomocnik rządu ds. Polityki Młodzieżowej: Pan Piotr Mazurek.

Główna ideą konsultacji jest aktywizacja oraz włączenie młodego pokolenia Polaków w proces współdecydowania w sprawach dla nich najistotniejszych. Dzięki konsultacjom każdy z uczestników spotkania ma wpływ na otaczającą go rzeczywistość, a Polska będzie jeszcze lepszym miejscem do życia dla nas i dla przyszłych pokoleń.
Konsultacje "Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia" to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom ważnym dla młodego pokolenia, takim jak: „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.