Dyrektor Szkoły mgr Joanna Sokół – biologia

Wicedyrektor ds. dydaktycznych
i kształcenia ogólnego mgr Anna Zdrojewska- matematyka

Wicedyrektor ds. wychowawczych
i kształcenia zawodowego mgr Monika Bejnarowicz – przedmioty zawodowe gastronomiczne

Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Małgorzata Brzozowska – geografia

Pedagog Szkolny mgr Łukasik Małgorzata

Pedagog Specjalny lic. Dominika Mroczek

Psycholog Szkolny mgr Kowalska Małgorzata

Nauczyciele:

mgr Joanna Awdziej-Kagulire - język angielski
mgr Byk Damian - przedmioty zawodowe leśne
mgr Dobrzeniecka Katarzyna - przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Gursztyn Wioletta - wychowanie fizyczne
mgr Herkt Aneta - przedmioty zawodowe logistyczne
mgr Jernat Magdalena - nauczyciel bibliotekarz
mgr Jędrzejowska-Meder Dorota - fizyka, matematyka, Edukacja dla Bezpieczeństwa, BHP
mgr Kilarski Ireneusz - matematyka, informatyka
mgr Klaman Andrzej - matematyka
mgr Kołtun Wojciech - przedmioty zawodowe logistyczne
mgr Lewandowski Sebastian - język angielski, język rosyjski
mgr Maciejewska Katarzyna - przedmioty zawodowe hotelarskie
lic. Mazuryk Elżbieta - przedsiębiorczość, biznes i zarządzanie
mgr Minarska-Lis Elżbieta - jęz. polski, język rosyjski
mgr Miszta Aleksandra - jęz. niemiecki
mgr Olszewski Stanisław - jęz. polski, przedsiębiorczość
mgr Osmański Paweł - wychowanie fizyczne
mgr Radziwiłłowicz Sebastian - historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość
mgr Slipiko Beata - język polski, historia
ks. Sułecki Bogusław - religia
mgr Sydor-Sokół Anna - język angielski
mgr Śliwiak Piotr - wychowanie fizyczne
mgr Zieniewicz Dariusz - religia, plastyka