Dyrektor Szkoły mgr Joanna Sokół – biologia

Wicedyrektor ds. dydaktycznych
i kształcenia ogólnego mgr Anna Zdrojewska- matematyka

Wicedyrektor ds. wychowawczych
i kształcenia zawodowego mgr Monika Bejnarowicz – przedmioty zawodowe gastronomiczne

Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Małgorzata Brzozowska – geografia

Pedagog Szkolny/Pedagog Specjalny mgr Łukasik Małgorzata

Psycholog Szkolny mgr Kowalska Małgorzata

Nauczyciele:
mgr Joanna Awdziej-Kagulire język angielski
mgr Byk Damian przedmioty zawodowe leśne
mgr Dobrzeniecka Katarzyna przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Gursztyn Wioletta wychowanie fizyczne
mgr Herkt Aneta przedmioty zawodowe logistyczne
mgr Jędrzejowska-Meder Dorota fizyka, matematyka, Edukacja dla Bezpieczeństwa, BHP
mgr Kilarski Ireneusz matematyka, informatyka
mgr Klaman Andrzej matematyka
mgr Kołtun Wojciech przedmioty zawodowe logistyczne
mgr Lewandowski Sebastian język angielski, język rosyjski
mgr Maciejewska Katarzyna przedmioty zawodowe hotelarskie
mgr Minarska-Lis Elżbieta jęz. polski, język rosyjski
mgr Miszta Aleksandra jęz. niemiecki
mgr Olszewski Stanisław jęz. polski, przedsiębiorczość
mgr Osmański Paweł wychowanie fizyczne
mgr Slipiko Beata język polski, historia
ks. Sułecki Bogusław religia
mgr Sydor-Sokół Anna język angielski
mgr Śliwiak Piotr wychowanie fizyczne
mgr Zieniewicz Dariusz religia, plastyka
mgr Radziwiłłowicz Sebastian Historia, Wiedza o Społeczeństwie, Historia i Teraźniejsz