Co powinniscie wiedzieć w skrócie.

Szanowni Rodzice, Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej!
Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą naszej szkoły. Można wejść na stronę internetową szkoły zszbraniewo.pl W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.
Informacje na ten temat uzyskać można w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie lub u doradcy zawodowego w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych.

REGULAMIN REKRUTACJI do Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego
w Braniewie w roku szkolnym 2021/2022

Przypominamy, że dla uczniów klas VIII wydawane są następujące opinie:

  1. Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (dotyczy uczniów podejmujących naukę zawodu, którzy nie ukończyli 15 lat).
  2. Opinia w sprawie pierwszeństwa przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi.

Na podstawie § 11ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) ogłasza się

Katalog pracodawców dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie 

Katalog do pobrania tutaj

Formularz do pobrania tudaj DOC, PDF

Zaświadczenie od pracodawcy dla kandydatów do szkoły branżowej 

Zaświadczenie do pobrania tutaj