Informacja w sprawie opinii wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Braniewie dla uczniów klas VIII w roku szkolnym 2022/2023

Przypominamy, że dla uczniów klas VIII wydawane są następujące opinie:

  1. Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do


wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (dotyczy uczniów podejmujących naukę zawodu, którzy nie ukończyli 15 lat - kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia) .

  1. Opinia w sprawie pierwszeństwa przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi.

I. Wymagana dokumentacja do wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie
młodocianego:

  1. Wniosek o udzielenie pomocy (należy złożyć najpóźniej do końca czerwca 2022r.)
  2. Opinia ze szkoły podstawowej na temat ucznia.
  3. Opcjonalnie – zaświadczenie lekarza medycyny pracy.


Uwaga!
Na podstawie wyników diagnoz przeprowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ocenia się, czy istnieją przeciwwskazania do zatrudnienia ucznia jako pracownika młodocianego. Do podjęcia nauki w Szkole Branżowej Iº i realizowania praktycznej nauki zawodu jako pracownik młodociany oprócz opinii wydawanej przez poradnię niezbędne jest zaświadczenia lekarza medycyny pracy.
II. Wymagana dokumentacja do wydania opinii w sprawie pierwszeństwa przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi:

  1. Wniosek o udzielenie pomocy (należy złożyć najpóźniej do końca czerwca 2022r.)
  2. Opinia ze szkoły podstawowej na temat ucznia.
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty. W szczególnych przypadkach uwzględnione zostanie zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego na podstawie dokumentacji leczenia specjalistycznego.


Wymagane dokumenty pkt: 1,2, można pobrać na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zakładce: DRUKI. Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu poradni. UWAGA!!! Z dniem 01 lipca 2022r. zmienia się siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie i będzie się mieścić przy ul. Sikorskiego 15A