Poradnik dla 8-klasisty, co i jak krok po kroku


PRZEWODNIK ODNOŚNIE NABORU W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. J. Liszewskiego w Braniewie OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Rodzice, Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej!
Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą naszej szkoły. Można wejść na stronę internetową szkoły www.zszbraniewo.pl
W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.
Informacje na ten temat uzyskać można w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie lub u doradcy zawodowego w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych.

ZSZ w Braniewie to dobry wybór to szansa na sukces! Kandydacie!

Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy Szkoły Podstawowej, to nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.
Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami. Rozważnie podejmuj decyzję.

PAMIĘTAJ!

Szkoły ponadpodstawowe:

 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.


Pierwszy typ szkoły kończy się egzaminem maturalnym, ale nauka w Technikum i Szkole Branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Pamiętaj jednak, że ukończenie Szkoły Branżowej nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego. Po ukończeniu Szkoły Branżowej będziesz mógł kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych. W tym roku po raz kolejny rekrutacja do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie będzie prowadzona przy pomocy elektronicznego wysłania podania do szkoły na adres e-mail szkoły lub w postaci papierowej (należy przynieść osobiście do szkoły lub wrzucić do skrzynki przy wejściu do szkoły). Na stronie internetowej szkoły www.zszbraniewo.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat rekrutacji.
Za pomocą strony internetowej można zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników, terminów, druków.

JAK WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ I KLASĘ ?

Harmonogram działań:

 1. Wybierz naszą szkołę Technikum czy Branżową Szkołę I Stopnia. Wybierz tę, która odpowiada Twoim zainteresowaniom . PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru, to ta, na której zależy Ci najbardziej!
 2. Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w naszej szkole:
 3. wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),
 4. zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, (oznacz je w podaniu x1, x2, x3)


UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin po Szkole Podstawowej i porównaj
z punktacją w interesujących Cię klasach. O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów. Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, dostaniesz od nas informację o możliwości nauki w klasie, która była wyborem X2, X3. Warto wybrać kierunki odpowiadające Twoim możliwościom.
Do Branżowej Szkoły I Stopnia będziesz przydzielony w zależności od wybranego zawodu w, którym chcesz podjąć naukę. Pamiętaj! Jednym z warunków przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia jest potwierdzenie przez pracodawcę przyjęcia na praktyczną naukę zawodu!

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?

W Internecie na stronie www.zszbraniewo.pl znajdują się wnioski zarówno do Technikum jak i do Branżowej Szkoły I Stopnia. Wnioski są edytowalne. Jeśli zdecydujesz się wypełnić elektronicznie podanie i wysłać do szkoły to: wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z Ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica (art. 130, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe) złożony w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał. Jeśli zdecydujesz się na dostarczenie wniosku do szkoły i wrzucenie go do skrzynki przy drzwiach szkoły również podpisz TY i Twoi rodzice wniosek.

PAMIĘTAJ !Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w szkole, która wykaże wolne miejsca.
Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

 • orzeczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) dotyczące możliwości kształcenia w danym typie szkoły,
 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) - obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (UWAGA! Jeżeli wybierzesz naukę w Technikum skierowanie na badanie otrzymasz ze szkoły, jeżeli wybierasz Branżową Szkołę I stopnia na badania do medycyny Pracy skieruje Cię pracodawca),
 • zaświadczenie o przyjęciu na praktykę - dla młodocianych pracowników ( BSIs),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty .


W terminie od 20 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. do godz.15.00 można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły.
W terminie do 08 lipca 2024 r.(poniedziałek) do godz. 12.00 do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć oryginały lub kopie następujących dokumentów:

 1. świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej,
 2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,
 3. dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.


W terminie od 21 czerwca 2024 r do 15 lipca 2024 r.( poniedziałek) do godz.15.00 złożenie ORYGINAŁÓW świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły). Do 15 lipca 2024 r. do godz. 15.00 złóż również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń.
Pamiętaj !
W przypadku złożenia kopii ostateczny termin złożenia oryginału mija 15 lipca 2024 r. o godz. 15:00.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, bierze się pod uwagę potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, a w razie potrzeby kryteria ustawowe (różnicujące), ale tylko wtedy gdy dołączono wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.
PAMIĘTAJ !

 1. Jeżeli dokonałeś już wyboru szkoły /klasy i jest to nasza szkoła w następnej kolejności drukujesz podanie i dostarczasz je do NAS w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania przez Ciebie i rodzica/prawnego opiekuna.
 2. Koniecznie zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji!!!


Pamiętaj !
W przypadku jakichkolwiek problemów możesz zgłosić się do sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie ul. Gdańska 19, gdzie przeszkolone osoby pomogą Ci w procesie rekrutacji. Kontakt telefoniczny: 55 243 26 06