Kolejny duży projekt unijny w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie rozpocznie się w już lutym 2021. "ZSZ - Kształcenie zawodowe na plus" RPWM.02.04.01-28-0008/20. Wsparcie dla 120 uczniów i uczennic zakłada realizację rozmaitych kursów zawodowych związanych z profilem kształcenia oraz płatne staże zawodowe.

Przewidziano również kursy zawodowe i studia podyplomowe dla 8 nauczycieli kształcenia zawodowego. Stawiając na rozwój lokalny i biorąc pod uwagę turystyczny charakter powiatu braniewskiego szczególny nacisk położono na kształcenie ściśle związane ze strategicznymi kierunkami rozwoju województwa, tj hotelarstwem, gastronomią, leśnictwem i logistyką. Projekt "ZSZ - kształcenie zawodowe na plus" o wartości 1 037 287,75 zł powstał dzięki ścisłej współpracy Pani Dyrektor Joanny Sokół z Zarządem Powiatu Braniewskiego, który aktywnie sprzyja rozwojowi kształcenia zawodowego w regionie. Więcej szczegółów związanych z procesem  rekrutacji w załącznikach.