W ramach projektu unijnego realizowanego obecnie przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego zakupiono nowoczesne wyposażenie pracowni gastronomicznej, hotelarskiej i logistycznej. Sprzęt jest już na miejscu i jest stopniowo rozmieszczany w poszczególnych pracowniach. Projekt "ZSZ - profesjonalny start na rynku pracy" pozwolił na uzyskanie dofinansowania na zakup sprzętu za ponad 150 tyś złotych. Po zakończeniu kwarantanny i powrocie do szkoły nasi uczniowie rozpoczną naukę z wykorzystaniem między innymi najnowszego sprzętu AGD, takiego jak kuchenki, schładzarka szokowa, pakowarka próżniowa, multicooker, nowe zastawy stołowe i wyposażenie kuchni itp. Na logistyków czekają niezapomniane lekcje z wykorzystaniem specjalistycznych gier logistycznych. Hotelarze zaś będą doskonalić swoje umiejętności z wykorzystaniem wyposażenia i oprogramowania hotelowego oraz spa (m. in. cała gama sprzętu do masażu).