Zagadnienia na egzamin z historii (szkoła podstawowa – klasa I)

 1. Najstarsze ośrodki cywilizacyjne
 2. Grecja i Rzym – dziedzictwo cywilizacji
 3. Chrześcijaństwo
 4. Świat islamu i Cesarstwo Bizantyjskie
 5. Europa Zachodnia – Państwo Franków
 6. Narodziny państwa polskiego – Mieszko I i Bolesław Chrobry
 7. Kryzys państwa polskiego w XI wieku
 8. Odbudowa Polski XI – XII wiek

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY z HISTORII (gimnazjum)

 1. Władze polskie podczas II wojny światowej
 2. Polskie Państwo Podziemne – polski ruch oporu
 3. Społeczeństwo polskie w czasie okupacji
 4. Powstanie warszawskie
 5. Holocaust
 6. Nowy podział świata
 7. Początki władzy komunistów w Polsce

 

Zagadnienia na egzamin z historii (szkoła podstawowa – klasa II)

 1. Unia polsko – litewska
 2. Panowanie dynastii Jagiellonów
 3. Odkrycia geograficzne w XVI wieku
 4. Reformacja w Europie i Polsce
 5. Demokracja szlachecka
 6. Rzeczpospolita Obojga Narodów
 7. Wolna elekcja
 8. Polska XVIII wieku
 9. Rewolucja w Ameryce i we Francji w XVIII wieku
 10. Polacy w polityce Napoleona Bonapartego
 11. Księstwo Warszawskie
 12. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
 13. Powstanie Listopadowe

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY z WIEDZY o SPOŁECZEŃSTWIE

 1. Obywatelstwo polskie i unijne
 2. Proces wyborczy
 3. Życie publiczne
 4. Jak załatwić sprawę w urzędzie?
 5. Prawo i jego funkcje
 6. Władza sądownicza w Polsce
 7. Prawo cywilne, prawo karne
 8. Czym są prawa człowieka?
 9. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka
 10. Ochrona praw i wolności w Polsce

Dnia 23.04.2021r. odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie. Do eliminacji okręgowych uczniów przygotowali: Pani Monika Bejnarowicz (blok gastronomia) i Pan Damian Byk (blok leśnictwo).
Dwóch uczniów zostało zakwalifikowanych na eliminacje centralne: Mikos Bartłomiej i Babik Michał. Uczniowie otrzymali „Zaświadczenie laureata olimpiady stopnia okręgowego” będące przepustką na studia wyższe w danym kierunku.
Eliminacje centralne odbędą się w Bydgoszczy dnia 28-29.05.2021r.
W eliminacjach okręgowych w Olsztynie wzięli udział:
Klaudia Cieplucha - III klasa Technikum-Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych w bloku gastronomia. Uczennica zdobyła XII miejsce/182 uczestników.
Zienkiewicz Mateusz - IV klasa Technikum-Technik Leśnik, blok leśnictwo. Zdobył V miejsce w eliminacjach i nagrodę rzeczową (słuchawki).
Babik Michał - II klasa Technikum - Technik Leśnik, blok leśnictwo. Zdobył III miejsce w eliminacjach okręgowych i nagrodę (bon pieniężny).
Mikos Bartłomiej - IV lasa Technikum - Technik Leśnik. Zdobył II miejsce w eliminacjach i nagrodę rzeczową (aparat fotograficzny).
GRATULUJEMY!!!

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji
Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik,
technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik architektury krajobrazu.
Patronem medialnym XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA <http://www.apra.pl>, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny
OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Bejnarowicz podziękowanie CopyByk podziękowanie Copychcrzest 1 Copychcrzest 2 Copy

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną - „Chrzest Polski”, którego celem była przede wszystkim promocja ustanowionego w 2019 roku Święta Chrztu Polski. Ponadto organizatorowi konkursu, czyli Fundacji „Słowo”, zależało, by wspierać postawy patriotyczne młodego pokolenia i pielęgnować kulturowe dziedzictwo kraju.

Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Z radością informujemy, że 18.05.2021r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konsultacjach "Strategia RP na rzecz Młodego pokolenia - konsultacje dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego". Do programu uczniów zaprosił Pełnomocnik rządu ds. Polityki Młodzieżowej: Pan Piotr Mazurek.

Trzy uczennice naszej szkoły: Milena Wysocka, Małgorzata Druskis i Maria Wnuk, wzięły udział w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”.