Ogromne zainteresowanie uczniów i uczennic udziałem w nowym projekcie "ZSZ - kształcenie zawodowe na plus" dodaje nam skrzydeł. Dzięki Wam wierzymy, że takie działanie na rzecz młodzieży ma sens! Jesteśmy szczęśliwi, że tak licznie odwiedziliście Biuro Projektu i złożyliście dokumenty rekrutacyjne.