Dnia 23.04.2021r. odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie. Do eliminacji okręgowych uczniów przygotowali: Pani Monika Bejnarowicz (blok gastronomia) i Pan Damian Byk (blok leśnictwo).
Dwóch uczniów zostało zakwalifikowanych na eliminacje centralne: Mikos Bartłomiej i Babik Michał. Uczniowie otrzymali „Zaświadczenie laureata olimpiady stopnia okręgowego” będące przepustką na studia wyższe w danym kierunku.
Eliminacje centralne odbędą się w Bydgoszczy dnia 28-29.05.2021r.
W eliminacjach okręgowych w Olsztynie wzięli udział:
Klaudia Cieplucha - III klasa Technikum-Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych w bloku gastronomia. Uczennica zdobyła XII miejsce/182 uczestników.
Zienkiewicz Mateusz - IV klasa Technikum-Technik Leśnik, blok leśnictwo. Zdobył V miejsce w eliminacjach i nagrodę rzeczową (słuchawki).
Babik Michał - II klasa Technikum - Technik Leśnik, blok leśnictwo. Zdobył III miejsce w eliminacjach okręgowych i nagrodę (bon pieniężny).
Mikos Bartłomiej - IV lasa Technikum - Technik Leśnik. Zdobył II miejsce w eliminacjach i nagrodę rzeczową (aparat fotograficzny).
GRATULUJEMY!!!

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji
Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik,
technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik architektury krajobrazu.
Patronem medialnym XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA <http://www.apra.pl>, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny
OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Bejnarowicz podziękowanie CopyByk podziękowanie Copychcrzest 1 Copychcrzest 2 Copy

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną - „Chrzest Polski”, którego celem była przede wszystkim promocja ustanowionego w 2019 roku Święta Chrztu Polski. Ponadto organizatorowi konkursu, czyli Fundacji „Słowo”, zależało, by wspierać postawy patriotyczne młodego pokolenia i pielęgnować kulturowe dziedzictwo kraju.

Z radością informujemy, że 18.05.2021r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konsultacjach "Strategia RP na rzecz Młodego pokolenia - konsultacje dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego". Do programu uczniów zaprosił Pełnomocnik rządu ds. Polityki Młodzieżowej: Pan Piotr Mazurek.

Trzy uczennice naszej szkoły: Milena Wysocka, Małgorzata Druskis i Maria Wnuk, wzięły udział w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”.

Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Polski Czerwony Krzyż razem z marką Always w 2020 r. rozpoczął program #AkcjaDonacja mający na celu zmniejszenie skutków problemu ubóstwa menstruacyjnego wPolsce. Rozpoczęcie programu poprzedziła akcja sprzedażowa marki Always w sklepach i drogeriach w całym kraju. Koordynatorem programu "AkcjaDonacja" na terenie szkoły jest pielęgniarka Pani Barbara Krym.