Miejsce adaptacji po posadzeniu roślin

W grudniu 2021 roku nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Pani Aneta Herkt i Pan Damian Byk złożyli projekt w konkursie ekologicznym Fundacji PKO BP pod nazwą  „Pozwólmy ziemi oddychać”. Konkurs adresowany był do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury.

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna, podniesienie wiedzy na temat klimatu i czystości powietrza wśród dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnych. Zadanie polegało na zaplanowaniu, a potem realizacji projektu proekologicznego. Nauczyciele wraz z młodzieżą zakupili a następnie zasadzili zaplanowane rośliny oraz umiejscowili elementy architektury.  Prace obejmowały również przygotowanie podłoża, zmontowanie ławek i lamp, a także umiejscowienie tabliczek informacyjnych i hotelików dla owadów. Kolejnym etapem jest opieka nad zaadaptowanym terenem i dalszy jego rozwój. Dzięki uzyskaniu grantu od Fundacji PKO BP i stworzenie projektu poprawiło nie tylko walory estetyczne placówki ale również stabilizację istniejącego ekosystemu, możliwość pogłębiania wiedzy ekologicznej, zwiększenie bioróżnorodności środowiska, powstanie oazy dla owadów pożytecznych, a także miejsca odpoczynku dla społeczności szkolnej i pozaszkolnej.

Logo Fundacji PKO BP

Miejsce adaptacji po posadzeniu roślinMiejse_adaptacji_po_wykonaniu_nasadzeń.jpgLampy_solarne_po_zmroku.jpgMiejsce adaptacji przed wykonaniem nasadzeńUczennica sadzi cisyUczeń sadzi cisyUczniowie niosą bonsaiUczniowie sadzą roślinyuczniowie sadzą żurawkiUczniowie skręcają ławkiWrzosy w kartonach