14 października to w całej Polsce Dzień Edukacji Narodowej – święto pedagogów oraz pracowników oświaty. Z tej okazji w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyły się powiatowe obchody.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Powiatu Braniewskiego: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński, Wicestarosta Krzysztof Kowalski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk.
Starosta złożył pedagogom i pracownikom oświaty serdeczne życzenia oraz wyraził wielkie uznanie dla trudnej pracy dydaktycznej.
– Doceniam i szanuję zaangażowanie. Wkładacie państwo ogrom pracy, by dostosować edukację do potrzeb rynku pracy, zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim – powiedział Starosta Braniewski Karol Motyka.
Powiatowe Dni Edukacji Narodowej były również okazją do wręczenia „Nagrody Starosty Braniewskiego”, którą w tym roku otrzymali:

  • Pani Joanna Beata Sokół – Dyrektor ZSZ w Braniewie.
  • Pani Justyna Wróblewska-Trapiszczonek – psycholog w SOSW w Braniewie.
  • Pani Jolanta Żywiczka – nauczyciel LO w Braniewie.
  • Pani Monika Bejnarowicz – Wicedyrektor ZSZ w Braniewie.
  • Pani Justyna Bendryn-Nagórko – pedagog w PPP w Braniewie.
  • Pani Agnieszka Borysewicz-Filipek – Wicedyrektor ZSB w Braniewie.
  • Pani Karolina Ciesielska – nauczyciel LO w Braniewie.
  • Anna Mróz-Kaźmirczak – PPP w Braniewie.

Uroczysta akademia, była również okazja do wręczenia nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przez dyrektorów poszczególnych szkół i placówek oświatowych.
Program artystyczny oraz wspaniały poczęstunek w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych zakończył powiatowe obchody „Dnia nauczyciela”.

dzien edukacji 1dzien edukacji 2dzien edukacji 3dzien edukacji 4dzien edukacji 5