W związku z wątpliwościami związanymi z nowym Rokiem Szkolnym 2021/2022 informujemy:

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 983) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pozwoliły szkołom ubiegać się o środki finansowe na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Wymagania na egzaminy poprawkowe

W piątek 25 czerwca 2021 roku w Powiecie Braniewskim, jak i w całym kraju zabrzmiał ostatni dzwonek. Uczniowie po roku szkolnym 2020/21 naznaczonym nowymi wyzwaniami odebrali świadectwa, a osoby z najlepszymi wynikami zostali dodatkowo uhonorowani upominkami. Wielu uczniów zostało wyróżnionych dyplomami za udział w różnych konkursach.

Zagadnienia na egzamin z historii (szkoła podstawowa – klasa I)

 1. Najstarsze ośrodki cywilizacyjne
 2. Grecja i Rzym – dziedzictwo cywilizacji
 3. Chrześcijaństwo
 4. Świat islamu i Cesarstwo Bizantyjskie
 5. Europa Zachodnia – Państwo Franków
 6. Narodziny państwa polskiego – Mieszko I i Bolesław Chrobry
 7. Kryzys państwa polskiego w XI wieku
 8. Odbudowa Polski XI – XII wiek

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY z HISTORII (gimnazjum)

 1. Władze polskie podczas II wojny światowej
 2. Polskie Państwo Podziemne – polski ruch oporu
 3. Społeczeństwo polskie w czasie okupacji
 4. Powstanie warszawskie
 5. Holocaust
 6. Nowy podział świata
 7. Początki władzy komunistów w Polsce

 

Zagadnienia na egzamin z historii (szkoła podstawowa – klasa II)

 1. Unia polsko – litewska
 2. Panowanie dynastii Jagiellonów
 3. Odkrycia geograficzne w XVI wieku
 4. Reformacja w Europie i Polsce
 5. Demokracja szlachecka
 6. Rzeczpospolita Obojga Narodów
 7. Wolna elekcja
 8. Polska XVIII wieku
 9. Rewolucja w Ameryce i we Francji w XVIII wieku
 10. Polacy w polityce Napoleona Bonapartego
 11. Księstwo Warszawskie
 12. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
 13. Powstanie Listopadowe

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY z WIEDZY o SPOŁECZEŃSTWIE

 1. Obywatelstwo polskie i unijne
 2. Proces wyborczy
 3. Życie publiczne
 4. Jak załatwić sprawę w urzędzie?
 5. Prawo i jego funkcje
 6. Władza sądownicza w Polsce
 7. Prawo cywilne, prawo karne
 8. Czym są prawa człowieka?
 9. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka
 10. Ochrona praw i wolności w Polsce