Plakat Polski ład dach

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat Braniewski otrzymał dotację celową ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo.

Zmartwychwstały Jezus Chrystus na tle rozświetlonego nieba, po bokach dwa kucające anioły, po lewej na zielonym tle tekst życzeń taki sam jak pod obrazkiem

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca napełniając je światłem, pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem. Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzą:
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie ZSZ im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

Drodzy ósmoklasiści! Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte. Już 19kwietnia 2023r. czeka na Was moc atrakcji. Przyjdź, poznaj naszą ofertę, zaplanuj swoją dalszą ścieżkę edukacji! Wybór szkoły ponadpodstawowej jest prosty - tylko ZSZ im. Jana Liszewskiego.

Plakat Dzień Otwarty 2023

kobieta wpisuje się na listę, dwie uczennice siedzą

Dnia 28.03.2023r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyło się: pierwsze braniewskie seminarium pod hasłem: "Wylogowani z Życia". Spotkanie zostało zorganizowane przez: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Braniewie i Stowarzyszenie Orlik Frombork.

trzy kobiety, jedna z nich dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej przemawia

Dnia 15.02.2023r. w ZSZ odbyło się spotkanie dyrektorów jednostek oświatowych powiatu braniewskiego zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu. Tematem spotkania był nadzór dyrektora szkoły, przedszkola, placówki nad organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.