W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat Braniewski otrzymał dotację celową ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo.

Wsparcie finansowe w 2023 roku otrzymały poniższe szkoły:
Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Kwota dotacji wynosi: 12000 zł, kwota finansowego wkładu własnego wynosi: 3000 zł, łączna kwota wynosi: 15000 zł
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie. Kwota dotacji wynosi: 3000 zł, kwota finansowego wkładu własnego wynosi: 750 zł, łączna kwota wynosi: 3750 zł
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. Kwota dotacji wynosi: 12000 zł, kwota finansowego wkładu własnego wynosi: 3000 zł, łączna kwota wynosi: 15000 zł
Całkowita wartość dotacji wynosi: 27000 zł, całkowita wartość zadania wynosi: 33750 zł.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem wieloletnim uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we spółpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako koordynatora prac w zakresie Priorytetu 3.

 

 flaga i godło polskie na szarym tleinformacja dotycząca dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logotyp belka Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1