Dnia 28.03.2023r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyło się: pierwsze braniewskie seminarium pod hasłem: "Wylogowani z Życia". Spotkanie zostało zorganizowane przez: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Braniewie i Stowarzyszenie Orlik Frombork.

Współogranizatorem spotkania była Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej. Powiat Braniewski objął imprezę honorowym patronatem. Dyrektor ODN w Braniewie Pani Joanna Sokół przywitała przybyłych gości oraz wprowadziła do seminarium. Swoją obecnością zaszczycili nas: Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Pan Wojciech Cybulski, Wizytatorzy KO w Olsztynie Delegatury w Elblągu Pani Beata Kulesza i Pani Wioleta Janas, Wicestarosta Braniewski Pan Krzysztof Kowalski, Wójt Gminy Braniewo Pan Jakub Bornus, zastępca Burmistrza Miasta Braniewa Pani Anna Kapusta, dyrektor CUW Pani Agnieszka Nawrot-Kopycińska, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Pani Monika Czubkowska-Bludzis, profilaktyk i przedstawiciel Orlik Frombork -Pan Leszek Dowgiałło, przedstawiciele gmin Powiatu Braniewskiego, dyrektorzy i specjaliści szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz PPP, przedstawiciele KPP Braniewo. Omawiano sytuację młodzieży, kryzys, możliwe działania profilaktyczne oraz organizowanie profilaktyki, to, jak rozmawiać z młodzieżą i rodzicami o problemach (samouszkodzenia i samobójstwa), problemy szkoły widziane okiem Kuratorium. Przewidziano również panel dyskusyjny ze specjalistami, aby zaproszeni goście mogli uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.
Dziękujemy za owocne spotkanie, które było również zapowiedzią dalszej współpracy i działań w tym jakże powszechnym i ważnym społecznym problemie. Składamy również podziękowania Pani Monice Bejnarowicz i Pani Katarzynie Dobrzenieckiej oraz uczniom technik żywienia i usług gastronomicznych za przygotowanie wspaniałego, słodkiego poczęstunku przybyłym gościom. Dziękujemy również uczennicom kierunku technik hotelarstwa za sprawną i profesjonalną obsługę i przywitanie gości.

1 kobieta wpisuje się na listę dwie uczennice siedzą2 siedem uczennic stoi na schodach3 Kurator Oświaty stoi i przemawia kobiety i mężczyźni siedzą i słuchają4 kobiety i mężczyźni siedzą w auli szkolnej5 kobiety i mężczyźni siedzą w auli6 Mężczyzna stoi i przemawia7 mężczyzna stoi i przemawia kobiety siedzą i słuchają8 specjalista z poradni przemawia kobiety i mężczyźni siedzą i słuchają9 policjant stoi i przemawia kobiety siedzą i słuchają10 debata cztery osoby siedza w fotelach i rozmawiają11 trzy banery12 ciasta i słodycze na stole13 kobiety i mężczyźni w sali bankietowej stoją i jedzą