przednia ściana szkoły, w górnej części wymienione nowe  okna, poniżej stare, dwa niebieskie banery między rzędami okien

Dnia 05 października 2023r. zakończył się pierwszy etap robót budowlanych: Rekonstrukcja stolarki okiennej w zabytkowym budynku dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie – I etap (okna parter i II piętro). Prace wykonała firma Mazur Kolor ( msc. Miętkie).

Rekonstrukcja zabytkowych okien została wykonana według projektu CONSTRUCTO Michał Kowalski. Konstrukcja okien – krosnowa, ościeżnice i ramki z drewna sosnowego, szprosy i okapniki z drewna dębowego malowane na kolor brązowy. Okna wyposażone zostały w szyby podwójne oraz klamki historyzujące mosiężne, szprosy wiedeńskie w krzyż oraz szprosy rozchodzące się promieniście. Zamontowane zostały również podokienniki drewniane w miejsce dotychczasowych parapetów z lastriko. Prace zostały dofinansowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie.

stoją jedna kobieta i dwóch mężczyzn jeden z mężczyzn otwiera okno w brązowej ramieokno w brązowej ramie i niebieski baner na białej ścianie baner z napisem powiat braniewski i logo powiatuprzednia ściana szkoły w górnej części wymienione nowe okna poniżej stare dwa niebieskie banery między rzędami okien