budynek szkoły, boisko, drzewa, niebieski napis na białym tle-uroczyste otwarcie boiska szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego 05 października 2023

Dnia 5 października 2023r. odbyło się oficjalne uroczyste otwarcie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wiceminister Aktywów Państwowych Pan Andrzej Śliwka, Pełnomocnik Wojewody do spraw bezpieczeństwa Pan Łukasz Kochan, Poseł na Sejm Pan Robert Gontarz, Starosta Braniewski Pana Karol Motyka, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Łukasz Korneluk, Wicestarosta Braniewski Pan Mirosław Kudliński, Wicestarosta Braniewski Pan Krzysztof Kowalski, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Pani Małgorzata Wojtas, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Pani Katarzyna Maciejewska, Radni Powiatu Braniewskiego, Burmistrz Miasta Braniewa Pan Tomasz Sielicki, Wójt Gminy Braniewo Pan Jakub Bornus, Kuratorium Oświaty w Olsztynie Dyrektor delegatury w Elblągu Pani Małgorzata Adamowicz, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Pan Paweł Kowszyński, Rzecznik prasowy Lasów Państwowych Pan Michał Gzowski, Nadleśniczy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zaporowo Pani Barbara Widerska, Nadleśniczy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zaporowo Pana Piotr Semkiw, Dyrektor spółki ELEWARR oddział w Malborku Dyrektor Pana Marcin Maciejewski, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej starszy bryg. Pana Ireneusz Ścibiorek, Komendant Powiatowy Policji w Braniewie podinsp. Pan Tadeusz Telenga, Dyrektor MOS Pan Andrzej Piróg, Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i podstawowych miasta Braniewa, uczniowie ZSZ. Uroczystość otworzyła Pani dyrektor Joanna Sokół, następnie zabrał głos Wiceminister Aktywów Państwowych Pan Andrzeja Śliwkę, który przemawiał w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Pana Przemysława Czarnka i własnym. Kolejno przemówili: Pełnomocnik Wojewody do spraw bezpieczeństwa Pana Łukasz Kochan, Starosta Braniewski Pana Karol Motyka, Burmistrz Miasta Braniewa Pan Tomasz Sielicki. Uroczystego aktu poświęcenia boiska dokonał ks. Bogusław Sułecki, a następnie odbyło się przecięcie wstęgi. Uroczystość zakończył występ taneczny uczniów technikum oraz słodki poczęstunek dla zaproszonych gości. Przebudowa (modernizacja) istniejącego boiska szkolnego zrealizowana została w ramach zadania "modernizacja infrastruktury sportowej” przez firmę SPORTSYSTEM, Olsztyn. Cena oferty brutto: 1 221 651,01 zł. Boisko zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 078 941,92 zł oraz wkładu ze strony organu prowadzącego Powiatu Braniewskiego.
Uczniowie mogą teraz biegać, skakać, grać, aktywnie spędzać czas na terenie szkoły. Uczniowie dzięki zieleni oraz ławkom ustawionym na obrzeżach boiska mogą również odpoczywać na świeżym powietrzu podczas przerw międzylekcyjnych. Dzięki nowemu obiektowi uczniowie ZSZ z pewnością będą mogli jeszcze bardziej rozwijać swoje talenty.

cztery czarno złote pamiatkowe długopisy w etui z pamiatkowymi blaszkamidwie dziewczyny trzymają biało czerwoną wstęgętrzy kobiety trzech mężczyzn i ksiądz przecinają wstęgęza nimi biały namiot z napisem Zespół Szkół Zawodowych dwie kobiety stoją trzech mężczyzn trzyma pamiątkowe długopisydziewczyny i chłopcy tańczą na boisku z biało czerwonymi pomponamiksiądz święci boisko w tle uczniowie stoją z parasolami za nimi ściana szkoły

list gratulacyjny otwarcie boiska Kuratorium Oświatylist gratulacyjny otwarcie boiska Urząd Gminy Braniewolist gratulacyjny otwarcie boiska Urząd Miasta Braniewa

mężczyzna przemawia za nim stoją ksiądz kobiety i mężczyźnipoczet sztandarowy dwie na czarno ubrane dziewczyny i chłopak w mundurze ze sztandarem opuszczają boiskotrzech chłopców dwóch z nich trzyma piłki w siatkach w tle stoją mężczyźni i kobietyuczniowie tańczą z biało czerwonymi pomponami