Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, iż w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie można obejrzeć wystawę pt. „Policja Państwowa 1919-1939”. Ekspozycja została przygotowana i udostępniona przez Olsztyńską Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej.

Termin Policja najprawdopodobniej wywodzi się od greckiego słowa politeia, oznaczającego zarząd nad miastem – państwem, termin ten był różnie rozumiany w późniejszych okresach dziejowych. Tak naprawdę nowe warunki do tworzenia przyszłej Policji Państwowej umożliwiło odzyskanie przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku. Finalnie, 24 lipca 1919 roku Sejm uchwalił ustawę o Policji Państwowej, zmieniając nazwę z dotychczas obowiązującej w projekcie Straży Bezpieczeństwa. Nowa formacja jako organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych miała za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. W myśl ustawy Policja Państwowa była wyszkolona i zorganizowana na wzór wojskowy. Władzę naczelną pełnił komendant główny podlegający ministrowi spraw wewnętrznych. Na szczeblu województwa funkcjonowały komendy okręgowe (dzisiejsze wojewódzkie), a na terenie powiatu, komendy powiatowe.


20 sierpnia 1919 roku istniało 6 komend okręgowych: miasta Warszawy, województwa białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego. W latach 1919-1939, struktury i organizacja Policji Państwowej ulegały ciągłym zmianom, które miały poprawić jej funkcjonowanie. Przełomem było podpisanie 8 marca 1928 roku przez Prezydenta RP rozporządzenia o Policji Państwowej, która miała być „jednolitym, zorganizowanym na wzór wojskowy korpusem przeznaczonym do utrzymania bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego”. W całym okresie istnienia Policji Państwowej, funkcję jej centralnego organu pełniła Komenda Główna na czele z komendantem głównym. Początkowo Policja Państwowa liczyła 15 tysięcy osób, osiągając najwyższą liczebność w 1924 r., kiedy to służbę pełniło blisko 50 tysięcy policjantów. Pierwszą rekrutację kobiet do nowo powstałej Policji Kobiecej, na czele ze Stanisławą Filipiną Paleolog, przeprowadzono w 1925 roku. Celem nadrzędnym damskiej części tej formacji miało być zwalczanie prostytucji oraz handlu kobietami i dziećmi. Policja Państwowa posiadała swoje umundurowanie w kolorze ciemno – granatowym. Wybuch II wojny światowej sprawił, że służba funkcjonariuszy Policji Państwowej została przerwana. Wielu policjantów trwając do końca w komendach i komisariatach, stawiała opór najeźdźcy, za co zostali aresztowani lub straceni w miejscach zbiorowej egzekucji.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.
Dziękujemy dr. Pawłowi Warotowi Naczelnikowi Delegatury IPN w Olsztynie za umożliwienie prezentacji ekspozycji.

wystawa IPNwystawa ipn 1wystawa ipn 2wystawa ipn 3wystawa ipn 4wystawa ipn 5wystawa ipn 6wystawa ipn 7wystawa ipn 8wystawa ipn 9wystawa ipn 10wystawa ipn 11wystawa ipn 12