Dnia 23.04.2021r. odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie. Do eliminacji okręgowych uczniów przygotowali: Pani Monika Bejnarowicz (blok gastronomia) i Pan Damian Byk (blok leśnictwo).
Dwóch uczniów zostało zakwalifikowanych na eliminacje centralne: Mikos Bartłomiej i Babik Michał. Uczniowie otrzymali „Zaświadczenie laureata olimpiady stopnia okręgowego” będące przepustką na studia wyższe w danym kierunku.
Eliminacje centralne odbędą się w Bydgoszczy dnia 28-29.05.2021r.
W eliminacjach okręgowych w Olsztynie wzięli udział:
Klaudia Cieplucha - III klasa Technikum-Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych w bloku gastronomia. Uczennica zdobyła XII miejsce/182 uczestników.
Zienkiewicz Mateusz - IV klasa Technikum-Technik Leśnik, blok leśnictwo. Zdobył V miejsce w eliminacjach i nagrodę rzeczową (słuchawki).
Babik Michał - II klasa Technikum - Technik Leśnik, blok leśnictwo. Zdobył III miejsce w eliminacjach okręgowych i nagrodę (bon pieniężny).
Mikos Bartłomiej - IV lasa Technikum - Technik Leśnik. Zdobył II miejsce w eliminacjach i nagrodę rzeczową (aparat fotograficzny).
GRATULUJEMY!!!

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji
Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik,
technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik architektury krajobrazu.
Patronem medialnym XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA <http://www.apra.pl>, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny
OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Bejnarowicz podziękowanie CopyByk podziękowanie Copychcrzest 1 Copychcrzest 2 Copy