Wywiad przeprowadzony w ramach podjętych działań w konkursie „Klasa z drewna” zorganizowanym przez Lasy Państwowe z Nadleśniczym Nadleśnictwa Zaporowo Panią Barbarą Widerską. Wywiad przeprowadziła uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie na kierunku technik leśnik Katarzyna Kartanowicz.

K.K - W jaki sposób firma może zakupić drewno w lasach państwowych?
B.W - Sprzedaż drewna dla firm odbywa się za pomocą specjalnego portalu oraz aplikacji e-drewno. Firma aby zakupić drewno w Lasach Państwowych musi najpierw zarejestrować się najbliższym Nadleśnictwie. Uzyskać login i hasło do portalu/aplikacji. Na początku firma może kupować drewno na tzw. aukcjach systemowych e-drewno dostępnych dla wszystkich zarejestrowanych firm. W ten sposób firma buduje sobie historię zakupu. Firmy, które współpracują w sposób ciągły z Nadleśnictwem mają już utworzoną taką historię. Mogą wtedy kupować drewno za pomocą Portalu Leśno-Drzewnego.
K.K - W jaki sposób osoba fizyczna może zakupić drewno w Lasach Państwowych?
B.W - By osoba fizyczna mogła zakupić drewno w Lasach Państwowych najlepiej by udała się do najbliższego leśniczego. Leśniczy poinformuje petenta, czy Nadleśnictwo jest w posiadaniu takiego drewna lub czy w najbliższym czasie będzie dysponowało możliwością sprzedaży takiego drewna. Może również wskazać miejsce, w którym klient może pozbierać pozostałości po wyrobie drewna nadające się na opał tzw. gałęziówkę, a następnie wykupić je po preferencyjnych cenach.
K.K - Ile jest drewna w Lasach Państwowych
B.W - W Lasach Państwowych jest około 44 mln m3 drewna
K.K - W jaki sposób wyceniana jest wartość drewna?
B.W - Drewno w zależności od swojej jakości, obecności wad i parametrów takich jak długość czy średnica jest przez leśniczego danego leśnictwa oceniane na podstawie norm i klasyfikowane do odpowiednich klas jakości. Na tej podstawie oceny i klasyfikacji wyjściowo powstaje wartość danego kawałka drewna.
K.K - Czy są potrzebne leśniczym specjalne uprawnienia do wyceny drewna?
B.W - Ważnym jest, aby wiedzieć, że każdy leśniczy i podleśniczy ma wykształcenie leśne po ukończeniu szkoły średniej na kierunku technik leśnik czy studiach wyższych na kierunku leśnictwo. Śmiało mogę powiedzieć, że już w szkole uczy się adeptów leśnictwa o drewnie i jego wadach. Większość leśniczych ma również uprawnienia brakarza, czyli specjalisty od klasyfikacji i oceny surowca, stąd tak ważna ich rola w Lasach Państwowych. To ważne by każdy młody człowiek kształcący się na kierunku leśnym czy to na poziomie technikum czy studiów wyższych dążył do tego by zdobyć jak najszerszy wachlarz kursów, kwalifikacji , które pozwolą mu być fachowcem w swojej branży na rozwijającym się rynku.
K.K - Pani Nadleśniczy - Jakie mamy najcenniejsze drewno w Lasach Państwowych?
B.W - Najdroższe jest drewno dębowe i jesionowe. Jeżeli chodzi o tak zwaną dłużycę, czyli takie drewno, które jest konstrukcyjne lub przeznaczone na meble. Natomiast w kategorii drewna opałowego, najdroższy jest buk i grab.
K.K - Czy Nadleśnictwo Zaporowo posiada dużo cennych gatunków?
B.W - W Nadleśnictwie Zaporowo mamy bardzo dużo cennych gatunków drzew, zarówno z punktu widzenia przemysłu drzewnego, ale przede wszystkim z punktu widzenia przyrodniczego. Na naszym obszarze rośnie wiele gatunków biocenotycznych między innymi wiąz, czereśnia ptasia, lipy, klony. Generalnie na terenie nadleśnictwa przeważają drzewostany liściaste.
K.K - Pani Nadleśniczy pozwoli Pani iż zapytam „Na co są wydatkowane pieniądze ze sprzedaży drewna”?
B.W - Szanowni Państwo, uczniowie – pieniądze ze sprzedaży drewna wydatkowane są na całokształt naszej działalności, działalności Lasów Państwowych, czyli na hodowlę lasu, działania związane z ochroną lasu, również na zagospodarowanie infrastrukturalne. Oczywiście również na płace pracowników Lasów Państwowych, ponieważ warto wiedzieć iż Lasy Państwowe same się finansują. Ponad to Lasy Państwowe pomagają w utrzymaniu Parków Narodowych, wspomagają samorządy lokalne w remontach dróg, wspomagają także Stowarzyszenia Pozarządowe, które pracują lub działają na naszym terenie, ale i terenie całego naszego kraju. Także reasumując działalność Lasów Państwowych ma bardzo szeroki wachlarz działań, również tych edukacyjnych, krzewiących wśród dzieci i młodzieży, że Lasy Państwowe to dobro naszego Państwa, o które wspólnie musimy dbać abyśmy mogli swobodnie korzystać z dobrodziejstwa, które daje nam przyroda, które dają nam lasy.
K.K - Pani Nadleśniczy dziękuję za możliwość przeprowadzenia wywiadu, wzbogacenie się o nowe informacje , a nade wszystko za to , że jako uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie możemy korzystać z dobrodziejstwa , otwartości i wielkiej chęci uczestniczenia Państwa pracowników- Nadleśnictwa Zaporowo w kształceniu młodych ludzi dla , których kształcenie na kierunku technik leśnik jest pasją i nadzieją rozwijania swoich zainteresowań, wiedzy na dalszym etapie edukacji. Dziękuję
B.W -Dziękuję i wierzę, że kiedyś jako dobrze wykształceni młodzi ludzie z ogromną pasją , ale i wiedzą będziecie wykonywali swój zawód, który jest wyzwaniem, wielką odpowiedzialnością oraz będziecie podejmowali wszelkie działania, aby nasz skarb – lasy były trwałe i stanowiły dobro całego społeczeństwa .