Jeżeli lubisz przyrodę to ten kierunek jest dla Ciebie!

W czasie trwania nauki nauczysz się rozpoznawać florę i faunę leśnej, dowiesz się jak rośnie las. Zgłębisz tajniki wiedzy z zasad mechanizacji prac leśnych oraz działaniem różnego rodzaju maszyn i urządzeń stosowanych w leśnictwie.

Technik leśnik nauczysz się :


• zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu,
• sporządzania szacunków brakarskich,
• kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi,
• prowadzenia zakładu usług leśnych.
• dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac,
• ścinki i przerzynki surowca drzewnego (drwal)


Gdzie możesz podjąć pracę:


• jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
• państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych,
• przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno- gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni,
• pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych,
• placówkach związanych z ochroną środowiska,
• biurach urządzania lasu i geodezji leśnej,
• parkach narodowych i krajobrazowych,
• placówkach naukowo-badawczych,
• administracji państwowej i samorządowej (w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa)
• a także w firmach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w lasach.

Wirtualne zwiedzanie sali360view png blue