Technik ekonomista to świetny kierunek dla osób zainteresowanych biznesem.

Przydatnymi cechami są:

 • rozumowanie logiczne
 • dokładność
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • dobra pamięć

CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYĆ?

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pełnienia roli menadżera
 • obliczania podatków
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 • prowadzenia rachunkowości
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

CO DALEJ?

Technik ekonomista może podejmować pracę m.in. jako księgowy w firmach prowadzących uproszczoną ewidencję, pracownika działu kadr, płac i sekretariatu, specjalista do spraw marketingu, doradca finansowy w:

 • bankach i instytucjach finansowych,
 • biurach rachunkowych,
 • firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • w każdej jednostce administracyjnej (urzędy, szkoły, sądy itp.)
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę lub rozpocząć studia wyższe między innymi na kierunkach:

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie
 • bankowość
 • administracja

Po egzaminie zawodowym uzyskasz kwalifikacje EKA.04. i EKA.05.

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
 2. prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
 3. prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
 4. gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
 5. sporządzania biznesplanu (planowania działalności gospodarczej);
 6. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji).

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 2. sporządzania dokumentacji kadrowej;
 3. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 4. rozliczania wynagrodzeń  (programy płacowe) i składek pobieranych przez ZUS;
 5. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 6. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 7. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;
 8. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji).
 • W trakcie nauki w technikum w zawodzie technik ekonomista zdobywasz doświadczenie, uczestniczysz w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, firmach, urzędach.
 • Możesz wziąć udział w projektach unijnych podnosząc swoje kwalifikacje.
 • Możesz uczestniczyć w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach, zdobywając indeks na wymarzoną uczelnię.