DLA KOGO?

• Lubisz liczyć pieniądze?
• Zawsze fascynowały Cię finansowe tajniki działalności gospodarczej?
• Lubisz porządek i jesteś osobą zorganizowaną, rzetelną i dokładną?
• Zależy Ci na elastycznej ścieżce kariery?
• Chcesz mieć dobrze płatny zawód i bez problemu znaleźć pracę?

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:
W trakcie nauki na kierunku Technik rachunkowości zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• prowadzić rachunkowość w jednostce organizacyjnej,
• sporządzać dokumentację pracowniczą, rozliczać wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
• dokonywać rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
• rozliczać należne składki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
• prowadzić analizę finansową i oceniać kondycję finansową jednostki organizacyjnej,
• zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowania,
• kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, stosować narzędzia rachunkowości,
• analizy: zatrudnienia i wynagrodzeń, ewidencji i rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami
• analizy finansowej, wyceniania aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i pisania sprawozdań finansowych

Praca
Jako absolwent kierunku Technik rachunkowości będziesz mógł podjąć pracę jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac w:
• działach finansowo-księgowe przedsiębiorstw wszelkich branż
• bankach i innych instytucjach finansowych
• towarzystwach ubezpieczeniowych
• urzędach skarbowych
• biurach rachunkowych
• własnej firmie

Dalsza nauka
Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. finanse i rachunkowość, ekonomia, administracja, bankowość i ubezpieczenia, e-commerce i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika rachunkowości.

Kwalifikacje w zawodzie:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości