1. Planowanie realizacji usług transportowych.
 2. Fazy procesu transportowego.
 3. Metody wyznaczania najlepszej trasy przewozu.
 4. Dobór środka transportu do ładunku.
 5. Etapy tworzenia harmonogramu.
 6. Czas jazdy i pracy środków transportu.
 7. Wyznaczanie trasy przewozu.
 8. Dobór środków technicznych do załadunku.
 9. Obliczanie czasu realizacji poszczególnych etapów procesu transportowego.
 10. Formowanie pjł.
 11. Obliczanie parametrów pjł.
 12. Czas pracy kierowców.

Hodowla lasu, jej podział, cele i zadania

 • pojęcie hodowli lau
 • cele i zadania hodowli lasu
 • pojęcie lasu
 • rodzaje lasów
 • funkcje lasu

Ucznia obowiązuje znajomość treści podstawy programowej, czyli tekstów literackich (poetyckich, prozatorskich i dramaturgicznych) omówionych w danym cyklu nauczania, gatunków literackich, pojęć i terminów charakterystycznych dla danej epoki oraz filozofii. Podczas powtarzania materiału należy korzystać z wiadomości zawartych w podręczniku do języka polskiego „Ponad słowami” klasa I część I, Nowa Era oraz notatek z lekcji.