Najczęściej zadawane pytania dotyczące mLegitymacji:

 1. Czy mLegitymację otrzymam razem z tradycyjną legitymacją?


Nie, najpierw dostaniesz tradycyjną legitymację, a następnie po wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku ( brak sprzeciwu), w systemie zostanie wygenerwana mLegitymacja oraz kody do jej aktywacji w aplikacji mObywatel.

 1. Czy do działania mLegitymacji jest wymagany Profil Zaufany?


Nie, nie jest wymagany. Wystarczy kod QR który otrzymasz w sekretariacie

 1. Zgłosiłem zgubienie legitymacji papierowej. Czy w tym czasie mogę korzystać z mLegitymacji?


Nie powinieneś tego robić. Legitymacja papierowa i mLegitymacja to ten sam dokument wydany w dwóch formach. Jeżeli zgubisz legitymację papierową, powinieneś jak najszybciej zgłosić ten fakt do sekretariatu szkoły. Pamiętaj, że legitymacja, podobnie jak dowód osobisty, jest dokumentem i jeżeli zajdzie sytuacja, że ewentualny nieuczciwy znalazca popełni jakieś wykroczenie czy przestępstwo i na miejscu zdarzenia zostawi Twoją legitymację, możesz mieć z tego tytułu nieprzyjemności. W momencie unieważnienia papierowej legitymacji następuje również unieważnienie mLegitymacji. Wynika to z faktu, że legitymacja papierowa i mLegitymacja mają ten sam numer, a więc aby móc korzystać z mLegitymacji musisz posiadać ważną legitymację papierową (niekoniecznie przy sobie, możesz ją trzymać w domu, ale musisz ją mieć).

 1. Dlaczego data wydania mLegitymacji nie pokrywa się w faktycznym momentem jej otrzymania? mLegitymacja jest lustrzaną kopią legitymacji papierowej, data jej wydania będzie zawsze taka sama jak legitymacji papierowej. Wynika to z tego, że mLegitymacja nie jest odrębnym dokumentem, tylko tą samą legitymacją co papierowa, z tą różnicą, że przechowywaną elektronicznie w Twoim telefonie.
 2. Jaki jest okres ważności mLegitymacji?


Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak legitymacji papierowej.

 1. Zgubiłem telefon lub został mi ukradziony, a miałem na nim mLegitymację. Co teraz?


Podobnie jak w przypadku utraty legitymacji papierowej, tutaj także należy powiadomić jak najszybciej o tym fakcie sekretariat w drodze wniosku złożonego przez pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia. Zostanie wdrożona procedura unieważnienia mLegitymacji co sprawi, że stanie się ona bezużyteczna. Co istotne, unieważnienie mLegitymacji nie unieważnia legitymacji papierowej – aby mLegitymacja została ponownie wydana, musisz zgłosić się do szkoły z ważną legitymacją papierową.

 1. Czy muszę mieć przy sobie legitymację papierową i mLegitymację jednocześnie?


Po to jest mLegitymacja, żebyś nie musiał nosić ze sobą legitymacji papierowej, jednak dobrze jest wcześniej przedzwonić do instytucji w której będziesz musiał okazać mDokument (np. PKP), czy honorują mLegitymację.

 1. Czy wydanie mLegitymacji jest płatne?


Nie, mLegitymacja jest usługą bezpłatną.

 1. Czy każdy uczeń szkoły może otrzymać mLegitymację?


Tak, jeżeli tylko posiada numer PESEL.

 1. Jaki numer ma mLegitymacja?


Numer mLegitymacji jest taki sam jak numer legitymacji papierowej, ponieważ reprezentuje ona ten sam dokument.

 1. Czy mLegitymacja działa na każdym urządzeniu?


mLegitymacja działa na urządzeniach z Androidem po pobraniu aplikacji mObywatel z Google Play lub App Store (smartfony z iOS).