1. Na każdy egzamin należy przyjść 45 minut przed planowaną godziną egzaminu.
 2. Egzaminy będą odbywały się w sali gimnastycznej ZSZ, auli szkolnej oraz salach których wielkość pozwala na zachowanie reguł bezpieczeństwa zgodnych z wymogami GIS. Wejście na salę gimnastyczną będzie uruchomione przy sali gimnastycznej natomiast osoby wchodzące do auli oraz pozostałych sal wpuszczane będą wejściem głównym.
 1. Przy sali gimnastycznej oraz w szatni szkolnej będzie wyznaczone miejsce na pozostawienie niezbędnych rzeczy.
 2. Przed wejściem na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
 3. Wchodzimy na sale (aule szkolną) w maseczkach ochronnych. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 5. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 9. Po zakończonym egzaminie należy niezwłocznie opuścić budynek szkoły.
 10. Więcej informacji na 20210419 Przeprowadzanie EGZAMINY_2021 COVID Wytyczne PUBL.pdf (cke.gov.pl)