Przypominamy, że dla uczniów klas VIII wydawane są następujące opinie:

  1. Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (dotyczy uczniów podejmujących naukę zawodu, którzy nie ukończyli 15 lat).
  2. Opinia w sprawie pierwszeństwa przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi.

I. Wymagana dokumentacja do wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego:

  1. Wniosek o udzielenie pomocy (należy złożyć najpóźniej do końca czerwca 2021r.)
  2. Opinia ze szkoły na temat ucznia.
  3. Opcjonalnie – zaświadczenie lekarza medycyny pracy.

Uwaga!
Na podstawie wyników diagnoz przeprowadzonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej ocenia się czy istnieją przeciwwskazania do zatrudnienia ucznia jako pracownika młodocianego.
Do podjęcia nauki w szkole branżowej Iº i realizowania praktycznej nauki zawodu jako pracownik młodociany oprócz opinii wydawanej przez poradnię niezbędne jest zaświadczenia lekarza medycyny pracy.

II. Wymagana dokumentacja do wydania opinii w sprawie pierwszeństwa przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi:

  1. Wniosek o udzielenie pomocy (należy złożyć najpóźniej do końca czerwca 2021r.)
  2. Opinia ze szkoły na temat ucznia.
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty. W szczególnych przypadkach uwzględnione zostanie zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego na podstawie dokumentacji leczenia specjalistycznego.


Wymagane dokumenty pkt: 1,2, można pobrać na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zakładce DRUKI. Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć osobiście do sekretariatu poradni, pocztą tradycyjną bądź w formie scanów pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.