Zagadnienia na egzamin poprawkowy z przedmiotu:
język polski – Technikum, kl. 4 technik żywienia

 1. Czas trwania, pochodzenie nazwy Młoda Polska, inne określenia epok, światopogląd epoki.
 2. Pojęcia: realizm, naturalizm, symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm, modernizm, dekadentyzm, chłopomania.
 3. „Chłopi” W. Reymonta jako epopeja chłopska.
 4. Obyczajowość chłopska w utworze Reymonta.
 5. Zbiorowość chłopska w powieści Reymonta.
 6. Stylizacja i jej rodzaje.
 7. „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego jako powieść psychologiczna.
 8. Sylwetka Rodiona Raskolnikowa- bohatera „Zbrodni i kary". Motywy popełnienia przez niego zbrodni. Wpływ zbrodni na bohatera.
 9. Rola Soni w moralnym odrodzeniu bohatera ( „ Zbrodnia i kara”).
 10. Poezja K. Przerwy- Tetmajera ( analiza i interpretacja wierszy „ Koniec wieku”, „Nie wierzę w nic”). Cechy twórczości poety.
 11. Poezja J. Kasprowicza ( analiza i interpretacja wierszy z cyklu „ Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach”). Cechy twórczości poety.
 12. „Wesele” S. Wyspiańskiego jako dramat realistyczny. Ocena młodopolskiej chłopomanii w I akcie utworu.
 13. Symbolika „ Wesela”.
 14. Czas trwania, pochodzenie nazwy dwudziestolecie międzywojenne, inne określenia epok, światopogląd epoki.
 15. „ Ferdydurke” jako powieść awangardowa.
 16. Forma jako rodzaj zniewolenia człowieka - „ Ferdydurke”.
 17. Mityzacja krainy dzieciństwa w opowiadaniu B. Schulza „ Sklepy cynamonowe”.Nowatorstwo prozy B. Schulza.
 18. Obraz pokolenia Kolumbów w twórczości K. K. Baczyńskiego ( wiersze: „Pokolenie”, „ Ten czas”).
 19. Rzeczywistość obozów koncentracyjnych w opowiadaniach T. Borowskiego pt. „ Proszę państwa do gazu”, „ U nas w Auschwitzu”.