Zagadnienia na egzamin poprawkowy z przedmiotu:
język polski – Technikum, kl. 1 technik hotelarstwa

BIBLIA

 1. Podstawowe wiadomości na temat Biblii (pochodzenie, budowa, Stary i Nowy Testament, księgi biblijne, gatunki biblijne, języki Biblii).
 2. Postaci bohaterów biblijnych oraz najważniejsze biblijne motywy.
 3. Religijna i kulturotwórcza rola Biblii.
 4. Biblijny opis stworzenia świata.
 5. Podstawowe wiadomości o Księdze Psalmów ( autorstwo, rodzaje psalmów, przekłady na język polski).
 6. Problem cierpienia człowieka ukazany w Księdze Hioba. Znajomość historii Hioba.
 7. Wizja końca świata i Sądu Ostatecznego ukazana w Apokalipsie św. Jana.


ANTYK

 1. Pojęcie mitu, przykłady mitów, funkcje, podstawowe rodzaje mitów.
 2. Jak, wg mitologii greckiej, powstał świat, bogowie, ludzie


a) „genealogia” bogów greckich
b) najważniejsi bogowie greccy (czym się zajmowali i jakie były ich cechy)
c) archetypy i toposy ważne dla kultury europejskiej (np. topos labiryntu, wędrówki, Arkadii, archetyp władcy, wojownika, matki itp.)

 1. Przedstawienie historii wybranych bohaterów mitologicznych ( np. Prometeusza, Syzyfa, Narcyza, Dedala, Ikara )
 2. „Antygona” Sofoklesa


a) początki teatru greckiego
b) cechy tragedii antycznej
c) podstawowe pojęcia związane z tragedią antyczną (fatum, tragedia, tragizm, ironia tragiczna, katharsis)
d) budowa tragedii antycznej
e) przedstawienie treści „Antygony” w kontekście mitu o rodzie Labdakidów
f) konflikt Antygony z Kreonem
g) charakterystyka postaci dramatu

 1. Homer „Iliada” i „Odyseja”

a) cechy epopei, elementy świata przedstawionego w utworze epickim
b) przedstawienie treści wybranych fragmentów „Iliady” i „Odysei” ( na podstawie podręcznika)
c) określenie przyczyn wojny trojańskiej
d) charakterystyka bohaterów : Achillesa, Hektora, Priama, Odyseusza
e) cechy herosa greckiego (np. na przykładzie Achillesa)

 1. Filozofia życia wyrażona przez Horacego w pieśniach. Horacjańska koncepcja artysty.
 2. Filozofia antyczna: stoicyzm, epikureizm, horacjanizm.


ŚREDNIOWIECZE

 1. Etymologia nazwy epoki, najważniejsze wydarzenia związane z początkiem i końcem średniowiecza, specyfika periodyzacji polskiego średniowiecza.
 2. Cechy stylu gotyckiego i romańskiego.
 3. Znaczenie pojęć: „uniwersalizm” i „teocentryzm”.
 4. Wzorce osobowe popularne w średniowieczu (asceta, rycerz, władca) w odniesieniu do poznanych utworów.
 5. Analiza wizerunku Śmierci i jej charakterystyka na podstawie „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” ( motyw danse macabre).
 6. Wizerunek średniowiecznego rycerza w oparciu o „Pieśń o Rolandzie”.
 7. Obraz Matki Boskiej ukazany w „Bogurodzicy” ( motyw deesis) .
 8. Obraz Matki Boskiej ukazany w „Lamencie świętokrzyskim” ( motyw Stabat Mater).
 9. Losy bohatera „Legendy o św. Aleksym” ( święty jako asceta).
 10. Pojęcia : ars moriendi, literatura parenetyczna, anonimowość, hagiografia, historiografia.
 • Ucznia obowiązuje znajomość treści podstawy programowej, czyli tekstów literackich (poetyckich, prozatorskich i dramaturgicznych) omówionych w danym cyklu nauczania, gatunków literackich, pojęć i terminów charakterystycznych dla danej epoki oraz filozofii. Podczas powtarzania materiału należy korzystać z wiadomości zawartych w podręczniku do języka polskiego „Ponad słowami” klasa I część I, Nowa Era oraz notatek z lekcji.