Informujemy, że zamierza się z dniem 1 listopada 2024 r. zlikwidować Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wchodzący w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego, ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo. Link do Uchwały Nr LVI/362/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 kwietnia 2024 roku: https://bip.powiat-braniewo.pl/uchwala/6766/uchwala-nr-lvi-362-24