Trzy uczennice naszej szkoły: Milena Wysocka, Małgorzata Druskis i Maria Wnuk, wzięły udział w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”.

Organizatorem przedsięwzięcia była kancelaria Sejmu RP, a Komitet Honorowy stanowili:

  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda (przewodniczący),
  • Marszałek Sejmu Elżbieta Witek – inicjatorka konkursu,
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński,
  • Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,
  • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
  • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.


Komisji konkursowej przewodniczył prof. Tadeusz Wolsza. Konkurs służył popularyzowaniu wiedzy o Zbrodni Katyńskiej i był szansą na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodych ludzi. Tegoroczna edycja  przeprowadzona była w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej, tekst piosenki. Milena Wysocka (I THot) oraz Maria Wnuk (II THot g.) przygotowały prace w dwóch kategoriach: plastycznej i tekst piosenki, a Małgorzata Druskis (I TŻiUG) – w kategorii plastycznej. Uczestniczki otrzymały listy z podziękowaniem za udział w konkursie i za „wszystkie bardzo ważne refleksje i rozważania zawarte w konkursowych pracach, (…) samodzielne poszukiwanie prawdy o wyjątkowo  bolesnej karcie historii naszej Ojczyzny”. Dziękujemy uczennicom za wkład pracy i zaangażowanie oraz zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Podziękowanie za udział w konkursie polskie serce pękło0001Podziękowanie za udział w konkursie polskie serce pękło0002