Zdjęcia z przedwojennego Braniewa

Collegium Hosianum

Jeden ze światlejszych ludzi swoich czasów, kardynał Stanisław Hozjusz, dążąc do zabezpieczenia Warmii przed protestantyzmem, postanowił stworzyć uczelnię katolicką o wysokim poziomie naukowym. W tym celu sprowadził do Braniewa jezuitów, osiedlając ich w opustoszałym klasztorze franciszkańskim i w 1565 roku założył kolegium jezuickie i szkołę dla młodzieży świeckiej. Dwa lata później utworzono tu seminarium duchowne. W roku 1589 otwarto w Braniewie oficynę drukarską. Miasto, którego znaczenie opierało się na handlu i rzemiośle, stało się na przełomie XVI i XVII wieku centrum życia umysłowego Warmii i jednym z ważniejszych miast Polski północnej.

Podkategorie