1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Projekt umowy
  4. SIWZ