Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1304), w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Zarządzeniem dyrektora nr 10/23/24 z dnia 15 stycznia 2024 roku zostały wprowadzone Standardy ochrony małoletnich. Standardy ochrony małoletnich stanowią zestaw zasad i procedur, które mają chronić dzieci i młodzież w placówkach oświatowych przed sytuacjami , w których mogliby zostać skrzywdzeni. Naczelnym celem wprowadzonych standardów jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczniom, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

W plikach do pobrania znajdują się dwie wersje dokumentu: dla rodziców i dla uczniów. Hasła do odczytu plików dostępne w sekretariacie ZSZ im. Jana Liszewskiego.

zipStandardy ochrony małoletnich -wersja dla rodziców.4.96 MB

zipStandardy ochrony małoletnich -wersja dla uczniów.2.25 MB