Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej.

 1. Prawo i jego funkcje
 2. Władza sądownicza w Polsce
 3. Prawo cywilne, prawo karne
 4. Czym są prawa człowieka?
 5. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka
 6. Ochrona praw i wolności w Polsce
 1. Najstarsze ośrodki cywilizacyjne
 2. Grecja i Rzym – dziedzictwo cywilizacji
 3. Świat islamu
 4. Europa Zachodnia – Państwo Franków
 5. Narodziny państwa polskiego – Mieszko I i Bolesław Chrobry
 6. Kryzys państwa polskiego w XI wieku
 7. Odbudowa Polski XI – XII wiek – Polska od Mieszka II do B. Krzywoustego
 8. Testament Krzywousytego – i jego konsekwencje
 9. Polska ostatnich Piastów – Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego
 10. Unia polsko – litewska
 11. Stosunki polsko - krzyżackie
 12. Odkrycia geograficzne w XVI wieku
 13. Reformacja w Europie i Polsce
 1. Unia polsko – litewska
 2. Panowanie dynastii Jagiellonów
 3. Odkrycia geograficzne w XVI wieku
 4. Reformacja w Europie i Polsce
 5. Demokracja szlachecka
 6. Rzeczpospolita Obojga Narodów
 7. Wolna elekcja
 8. Polska XVIII wieku
 9. Rewolucja w Ameryce i we Francji w XVIII wieku
 10. Polacy w polityce Napoleona Bonapartego
 11. Księstwo Warszawskie
 12. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
 13. Powstanie Listopadowe
 14. Powstanie styczniowe
 15. Sytuacja narodu polskiego po upadku powstania styczniowego