Ogromne zainteresowanie uczniów i uczennic udziałem w nowym projekcie "ZSZ - kształcenie zawodowe na plus" dodaje nam skrzydeł. Dzięki Wam wierzymy, że takie działanie na rzecz młodzieży ma sens! Jesteśmy szczęśliwi, że tak licznie odwiedziliście Biuro Projektu i złożyliście dokumenty rekrutacyjne.

Kto nie mógł dotrzeć osobiście, nadal może dosłać swoje zgłoszenie elektronicznie. Po stworzeniu listy rankingowej, każdy zakwalifikowany uczestnik projektu zostanie skierowany na indywidualnie dobrane kursy zawodowe, a uwieńczeniem ścieżki w projekcie będzie odbycie latem stażu zawodowego. Tak jak i Wy już nie możemy się doczekać rozpoczęcia kursów!