Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4bb12ac-fa2f-11ed-9355-06954b8c6cb9

W załączeniu komplet dokumentacji przetargowe

Termin otwarcia ofert: 12 czerwca 2023 r., godz. 11:00.

pdfOgłoszenie o zamówieniu.pdf94.24 KB

pdfSpecyfikacja techniczna.pdf295.63 KB

docxZP-001-23 Projektowane postanowienia umowy.docx84.24 KB

docxZP 001 23 SWZ...docx326.9 KB

xlsxKosztorys ofertowy- etap I (parter i II piętro).xlsx12.21 KB

zipProjekt budowlany.zip10.26 MB

zipRekonstrukcja stolarki okiennej.zip16.92 MB

pdfinformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację269.15 KB

pdfInformacja z otwarcia ofert.73.71 KB