STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. JANA LISZEWSKIEGO W BRANIEWIE