powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

REKRUTACJA 2020/2021

 

Typ szkoły

Forma
i miejsce
kształcenia

Język obcy

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

Rozszerzenia

  TECHNIKUM 

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

 

 

         dz/5

 

 

 

język angielski

język niemiecki

język rosyjski

1

30

 

biologia

 

Technikum hotelarstwa

 

 

        dz/5

1

30

 

geografia

 

Technik leśnik

 

       dz/5

1

30

 

biologia

 

Technik logistyk

 

      dz/5

1

30

 

geografia

 

Technik rachunkowości

 

 

      dz/5

1

30

 

matematyka

 

Technik ekonomista

 

 

       dz/5

1

30

 

matematyka

 

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – podanie należy wypełnić i wysłać na   adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o przyjęcie do szkoły do wygenerowania na stronie szkoły .

Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować, podpisać (zwrócić uwagę na wszystkie wymagane podpisy) i złożyć w szkole pierwszego wyboru. W zaistniałej sytuacji  epidemii koronowirusa wysłać na skrzynkę szkoły.

Poniżej znajdują się przeliczniki punktów:

 

 

 

Technikum

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów.
Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, wg. poniższych kryteriów.

 

Suma punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty:
MAKSYMALNIE 100.

Sposób przeliczenia wyników testu na punkty:

 • język polski - przemnażając wynik przez 0.35,
 • matematyka - przemnażając wynik przez 0.35,
 • język obcy nowożytny - przemnażając wynik przez 0.3.

Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

MAKSYMALNIE 72.

Przy przeliczeniu brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski, niemiecki lub rosyjski (lepsza z ocen),
 • biologia, geografia, matematyka (w zależności od wybranego kierunku).

Przeliczenie ocen na punkty następuje według klucza:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punktów.

 

Suma punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

MAKSYMALNIE 28.

Punkty za osiągnięcia dodatkowe przyznawane są według klucza:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów;
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 18 punktów;
 • aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty.

W przypadku, gdy ilość kandydatów na dany profil lub zawód przekroczy liczbę planowanych miejsc, kandydat będzie miał prawo podjąć naukę w klasie o innym profilu lub zawodzie zaproponowanym przez komisję w miarę posiadanych miejsc.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

11.05.2020 – 23.06.2020 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

26.06.2020 – 30.06.2020 do godziny 15.00 uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

13.07.2020 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

14.07.2020 wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie,

13.07.2020 – 20.07.2020 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci:

 1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
 2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie zostały złożone wcześniej),
 3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

21.07.2020 do godziny 14.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

100-lecie niepodległości

najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

mini-kalendarz

Marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

pogoda

 

booked.net

Copyright © 2021 ZSZ Braniewo Rights Reserved.