powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

100-lecie Niepodległej

Minął rok szkolny 2018/2019, w którym - ze względu na wyjątkową datę 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - Ministerstwo Edukacji Narodowej uczyniło wychowanie patriotyczne polskiej młodzieży oraz budowanie tożsamości narodowej u uczniów priorytetem edukacyjnym. W związku z tym pragniemy przedstawić Państwu działania Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie w kierunku uczczenia i upamiętnienia 100-lecia Niepodległej. Nasza szkoła zaangażowała się w szereg różnorodnych działań, które miały na celu kształtowanie postawy aktywnego obywatela i patrioty wiernego dziedzictwu narodowemu.

Kronika obchodów 100-lecia Niepodległej w Zespole Szkół Zawodowych:

Styczeń 2018 r.–zwiedzanie wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewiept. „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz”

17 września 2018 r.– spotkanie w Braniewskim Centrum Kultury z legendami Solidarności i bohaterami strajku Sierpnia 1980 – państwem Joanną i Andrzejem Gwiazda.

8 września 2018 r. - Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.  W roku stulecia odzyskania Niepodległości była to lektura szczególna. Fragmenty utworu o odradzającej się Polsce zostały odczytane przez liczne grono miłośników literatury, w tym również przez uczennice naszej szkoły.

23.09.- 28.09.2018 r. - udział młodzieży ZSZ pod kierownictwem pani A. Sydor Sokół w projekcie : „100 pieces, 100 stories”, który odbywał się w Kłajpedzie,     a który nawiązywał do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. Właśnie z tej okazji uczniowie zrealizowali szereg przedsięwzięć:

- „Produkty na 100 rocznicę”- tworzenie plakatów w Departamencie Florystyki,- „100 kawałków”- tworzenie map - mozaik w Departamencie Budownictwa,- „100 kamieni dla Polski i Litwy”-tworzenie napisów z kamieni, muszelek, gałęzi,                                                                                                                                                   - - „Dwie 100. Litwa i Polska” tworzenie e-photo książki pt. „Dwie 100. Litwa i Polska”

Październik 2018 r. - warsztaty dla młodzieży „Braniewo 1918-2018” we współpracy z Muzeum Ziemi Braniewskiej. 

Październik 2018 r.–udział klas pierwszych technikum w konkursie „Nasz Patron J. Liszewski dla Niepodległej”.

Październik – grudzień 2018 r. - 100 zadań na 100. rocznicę odzyskania niepodległości – przygotowanie konkursów przez nauczycieli ZSZ w ramach akcji„Matematycy, przyrodnicy i informatycy dla Niepodległej”.

30 października 2018 r. - gra miejska pod hasłem "Młodzi Braniewianie na 100 - lecie Niepodległej", której  koordynatorem była pani M. Roguszewska. Grę miejską honorowym patronatem objął Starosta Braniewski Leszek Dziąg. Celem przedsięwzięcia było uczczenie jubileuszu 100 lat Niepodległej oraz kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw młodzieży. Zadaniem uczestników gry było zdobycie 7 charakterystycznych punktówzlokalizowanych w różnych częściach Braniewa, a następnie rozwiązaniu zadań testowych, obejmujących wiedzę z zakresu historii Polski z lat 1918-1945. Ostatnim zadaniem było przygotowanie plakatu upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Listopad 2018 r. – wystawa w auli ZSZ prac plastycznych „Moja Niepodległa” wykonanych przez uczniów ZSZ.

Listopad 2018 r.–„100 lat codzienności Polski” – projekt edukacyjno– animacyjny fundacji „Szkoła z klasą” we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Wykonanie przez uczniów klas Technikum Hotelarstwa kartek pocztowych z historią z polskich archiwów w tle i wysłanie ich do dowolnego adresata. Projekt miał na celu  budowanie więzi zarówno z historią jak i z odbiorcą pocztówki.

Listopad 2018 r.- W ramach obchodów 100 -leciaodzyskania niepodległości uczniowie klas pierwszych wykonali zakładki do książek pod hasłem: ”Polscy chemicy dla Niepodległej”.

Listopad 2018 r. - konferencja z udziałem  ks. A. Mantykiewicza – wykład na temat „Kościół a niepodległość”.

Listopad 2018 r.– „Patriotyczne wypieki dla Niepodległej”wykonane pod patronatem pani M. Bejnarowicz przez młodzież klas Technikum Żywienia.

09.11.2018 r. godz. 11.11 -  „Niepodległa w Braniewie do hymnu” –Amfiteatr Miejski - odśpiewanie 4 zwrotek Mazurka Dąbrowskiego przez społeczność wszystkich szkół i przedszkoli oraz mieszkańców Braniewa.

09.11.2018 r. – uświetnienie obchodów odzyskania niepodległości w Oddziale Straży Granicznej w Braniewie. Młodzież klas I i II Technikum Logistyki pod patronatem pana W. Kołtuna  wykonała patriotyczne pieśni: „I-sza Brygada” oraz „Biały Krzyż”, czym jeszcze bardziej zacieśniła współpracę szkoły ze Strażą Graniczną w Braniewie.

11.11.2018 r. – organizacja Powiatowych Obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysta akademia wraz z montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez panią K. Maciejewską i panią A. Misztęwraz z uczniami ZSZ. Występ został bardzo ciepło ientuzjastycznie przyjęty przez władze miasta, powiatu i wszystkich uczestników akademii.

Grudzień 2018 r. – konkurs pięknego pisania Hymnu Polski. Prace ozdobione motywem patriotycznym wyeksponowane zostały na korytarzach szkolnych.

21.02.2019 r. - Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod hasłem: „Nie damy pogrześć mowy”, przygotowany przez nauczycielki języka polskiego w ZSZ: panią E. Minarską - Lis oraz panią B. Slipiko. Zmaganiom ortograficznym przyświecały następujące cele:
- propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni polskiej,
- szerzenie wśród uczniów dbałości o kulturę języka pisanego,
- podkreślenie roli języka ojczystego w kształtowaniu tożsamości narodowej dawniej i współcześnie. 

Marzec 2019 r.– zwiedzanie wystawy  w Miejskiej Bibliotece Publicznej pt. „Anna Walentynowicz. Legenda „Solidarności” 1929–2010” oraz udział w wykładzie pracownika IPN w Gdańsku, pana Arkadiusza Kazańskiego.

Cały rok szkolny - Cykliczne lekcje historii w Stutthof- Obóz Koncentracyjny pod kierownictwem pani M. Roguszewskiej.

Cały rok szkolny  - cykliczne wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

 

Nadal realizujemy działania w kierunku edukacji historycznej i patriotycznej młodzieży w ramach projektu: „Szkoła wierna dziedzictwu” pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

W ramach obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości uczniowie klas pierwszych wykonali zakładki do książek pod hasłem „POLSCY CHEMICY DLA NIEPODLEGŁEJ”.

„Niepodległa w Braniewie do hymnu” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, możliwość wspólnego zaśpiewania hymnu przez każdego Polaka. Zaśpiewajmy razem: uczniowie
i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. Zaprośmy bliskich, przyjaciół, sąsiadów . Uczcijmy najważniejsze święto i jedyny taki jubileusz
w naszym życiu!

Hymn zostanie odśpiewany 9 listopada  o godz. 11.11 w amfiteatrze miejskim przez wszystkie braniewskie szkoły i przedszkola.

 

Serdecznie zapraszamy:

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
 im. JANA LISZEWSKIEGO W BRANIEWIE
NA 100 LECIE NIEPODLEGŁŚCI

 

Celem naszych działań  jest upamiętnienie 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę , budowanie tożsamości narodowej u uczniów, kształtowanie postawy aktywnego obywatela i patrioty mającego poczucie wpływu na życie publiczne. Działania mają kreatywnie wykorzystywać potencjał kulturowy braniewskich społeczności szkolnych i innych środowisk lokalnych

DZIAŁANIA:

L.p

DZIAŁANIE

TERMIN WYKONANIA

1.

Wykonanie przez każdą klasę   plakatu „Moja Niepodległa” (wystawa w auli)

 

Listopad

2.

Codzienne historie/ świadectwa  puszczane w radiowęźle szkolnym ze stron IPN

Na bieżąco

3.

Uczniowie ZSZ mieszkańcom- stworzenie informatorów o niepodległej i rozdanie podczas powiatowych obchodów
100 rocznicy  Odzyskania Niepodległości

listopad

4.

Organizacja części artystycznej podczas powiatowych obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości

listopad

5.

Prezentacje o wielkich Polakach, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę Niepodległości- konkurs szkolny oraz lekcje wychowawcze o tej tematyce

Listopad/ grudzień

6.

Historyczna gra terenowa dla szkół braniewskich- Niepodległa

październik

7.

Bieg z okazji Niepodległej

wrzesień

8.

We współpracy z Muzeum Ziemi Braniewskiej  zostaną przeprowadzone dla młodzieży warsztaty „Braniewo  1918-2018”

październik

9.

Zapalmy znicz pamięci na grobach powstańców- Bogumił Bujalski.  Odwiedzimy grób żołnierza walczącego w Powstaniu Warszawskim pochowanego na cmentarzu braniewskim

listopad

10.

Wycieczki rowerowe „Ścieżkami dla biało-czerwonej”

 

Zrealizowano w roku szkolnym 2017/2018- maj

11

Konkurs „pięknego pisania” Hymnu Polski (kartka A4 ozdobiona motywem patriotycznym, staranne pismo).

 

Grudzień/ styczeń

12.

Gazetki tematyczne z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w klasach i na korytarzu szkolnym

 widnieją zrobione + prezentacja na holu szkoły

13.

Matematycy, przyrodnicy i informatycy dla Niepodległej –: 100 zadań na 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości

Rok szkolny 2017/2018

 

Rok szkolny 2018/2019

14.

Nasz Patron J. Liszewski dla Niepodległej- konkurs szkolny

październik

15.

Turniej Piłki Siatkowej pt. „Zagrajmy dla Niepodległej”

 

Odbył się w roku szkolnym 2017/2018

16.

Wycieczka do Aresztu Śledczego w Gdańsku-„ Śladami marszałka Piłsudskiego oraz Kazimierza Sosnkowskiego ówczesnego pułkownika Legionów Polskich i żołnierzy wyklętych”

 

II połowa listopada

16.

Cykliczne lekcje historii w Stutthof- Obóz Koncentracyjny

 

 

Lekcje odbywają się w każdym roku szkolnym od 2014/2015

17

Wycieczki autokarowe do Muzeum Powstania Warszawskiego

W każdym roku szkolnym klasy I

18.

Muzeum Historii Żydów Polskich- POLIN

Zrealizowano w roku szkolnym 2017/2018

19.

Podsumowaniem zrealizowanych działań - konferencja
z udziałem  ks. A. Mantykiewicza – wykład na temat
„Kościół a niepodległość”

 

 

listopad

 

Szanowni Państwo!

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych
im. Jana Liszewskiego
w Braniewie!

            Wkrótce  100 rocznica odzyskania Niepodległości- Narodowe Święto Niepodległości.
Święto Narodowe, ponieważ jest to święto każdego Polaka. To moment kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918r. Nasi przodkowie walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny okupili własną krwią,
a czasem nawet życiem.   W wyniku trzeciego rozbioru  w 1795 roku I Rzeczpospolita została całkowicie wymazana z mapy świata, ale nie z serc Polaków, w których wciąż tliła się nadzieja, dzięki tym którzy żyjąc pod zaborami mieli odwagę o Niepodległej marzyć i na Jej rzecz pracować, wierząc, że wiedza, którą zdobywają i doświadczenie spożytkowane zostaną dla dobra odrodzonej Polski.

Marszałek Józef Piłsudski mówił : Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze
 i sprawiedliwsze dla wszystkich.
Początki II Rzeczypospolitej, jak i wcześniejsze historyczne doświadczenia uświadamiają nam ważną prawdę. że wolność nie jest dobrem, które można zdobyć raz na zawsze. Żebyśmy mogli żyć w bezpiecznej , rozwijającej się Ojczyźnie i żeby tak mogło być musimy zawsze o tych słowach  pamiętać.  Osiągnięcia tych wielkich, niezłomnych ludzi  do dzisiaj budzi dumę i szacunek. Należy w każdej minucie przypominać o  determinacji, rozmach  twórców Polski Niepodległej. Musimy  z tamtych dni czerpać lekcję odpowiedzialności za losy Ojczyzny bo „Wolność to zadanie i wyzwanie” jak powiedział Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

    W imieniu dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej życzę wszystkim , abyśmy mogli nadal żyć,  rozwijać się  i osiągać sukcesy w naszej Polsce w naszym suwerennym  kraju , który jest dumą każdego z nas i jesteśmy dumni , że jesteśmy Polakami.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Zespołu Szkół Zawodowych
im. J. Liszewskiego w Braniewie

100-lecie niepodległości

najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

mini-kalendarz

Marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

pogoda

 

booked.net

Copyright © 2021 ZSZ Braniewo Rights Reserved.