powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

Technik agrobiznesu
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowanie do projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Absolwent będzie potrafił: ocenić opłacalność uruchamiania produkcji rolno – spożywczej, jakość podstawowych produktów rolniczych, spożywczych i środków do produkcji rolnej; analizować oraz oceniać działalność zaopatrzeniową, produkcyjna handlową i finansową firmy; sporządzać podstawową dokumentację związaną z działalnością firmy; dzięki znajomości zagadnień przyrodniczych zajmować się doborem rasy i typu użytkowego zwierząt gospodarskich, a także nasion i sadzeniaków; promować produkty i usługi oraz kształtować wizerunek firmy, kierować zespołami współpracowników w ramach dystrybucji towarów i usług jak również zawierać i określać warunki umów handlowych.

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, obsłudze ruchu turystycznego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, w usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego oraz weterynaryjnego, urzędach administracji samorządowej a także prowadzić własne przedsiębiorstwa agroturystyczne lub rolne o dowolnej wielkości.

 Zakres obowiązków zawodowych:
- określa znaczenia instytucji rządowych i pozarządowych w regulowaniu rynku rolnego,
- organizuje, rejestruje i uruchamia działalność gospodarczą w agrobiznesie,
- ocenia opłacalność uruchomienia konkretnej działalności (produkcyjnej, usługowej, handlowej),
- prowadzi rachunkowość w małych firmach agrobiznesowych,
- sporządza podstawowe dokumenty związane z działalnością firmy agrobiznesowej,
- analizuje czynniki kształtujące wielkość popytu, podaży i poziomu cen artykułów rolno-spożywczych na lokalnym rynku oraz rynkach krajowym i światowym,
- zajmuje się właściwym doborem rasy i typu użytkowego zwierząt gospodarskich, a także nasion roślin uprawnych,
- przygotowuje pomieszczenia dla zwierzą,
- przygotowuje glebę pod wysiew roślin.

Uczeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej."

Podstawa programowa: http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=331402

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowanie absolwenta do organizacji i prowadzenia produkcji w zakładach gastronomicznych. Absolwent potrafi sporządzić plan produkcji, kalkulację oraz produkcję wszystkich potraw i posiłków. Dokonuje organoleptycznej oceny jakości produktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi. Pobiera próbki potraw i napojów do badań laboratoryjnych. Nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz bhp w placówkach gastronomicznych. Organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz prac w dziale produkcyjnym, takie jak odbiór jakościowy surowców i towarów, magazynowanie, obróbka wstępna, obróbka termiczna, wykończenie, dekorowanie i ekspozycja potraw. Rozlicza produkcję zakładu gastronomicznego. Obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne (urządzenia chłodnicze, grzewcze, mechaniczne i służące do obsługi konsumenta).

Miejsce pracy: restauracje, kafeterie, snack-bary, kawiarnie, hotele, pensjonaty, domy wczasowe, promy i statki, własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

Podstawa programowa: http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=343404

koniec roku już za...

100-lecie niepodległości

najbliższe wydarzenia

2018-09-19 16:00- 16:30
zebranie z rodzicami
2018-10-24 16:30- 17:30
konsultacje
2018-11-14 16:30- 17:00
zebranie z rodzicami
2018-11-14 17:00- 18:00
konsultacje

mini-kalendarz

Październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

pogoda

 

booked.net

Copyright © 2018 ZSZ Braniewo Rights Reserved.