powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

Technik organizacji reklamy - Nowość!!!
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Technik organizacji reklamy penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe (zakres usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia), a także rozsyłanie np. ulotek lub folderów prezentujących firmę. Gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych .

Czytaj więcej: organizacja reklamy

Technik ekonomista
Technik ekonomista - absolwenci kierunku mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, kadr, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego. Technik ekonomista może pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami oraz innymi, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Czytaj więcej: ekonomista

Technik agrobiznesu
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowanie do projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Absolwent będzie potrafił: ocenić opłacalność uruchamiania produkcji rolno – spożywczej, jakość podstawowych produktów rolniczych, spożywczych i środków do produkcji rolnej; analizować oraz oceniać działalność zaopatrzeniową, produkcyjna handlową i finansową firmy; sporządzać podstawową dokumentację związaną z działalnością firmy; dzięki znajomości zagadnień przyrodniczych zajmować się doborem rasy i typu użytkowego zwierząt gospodarskich, a także nasion i sadzeniaków; promować produkty i usługi oraz kształtować wizerunek firmy, kierować zespołami współpracowników w ramach dystrybucji towarów i usług jak również zawierać i określać warunki umów handlowych.

Czytaj więcej: technik agrobiznesu

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowanie absolwenta do organizacji i prowadzenia produkcji w zakładach gastronomicznych. Absolwent potrafi sporządzić plan produkcji, kalkulację oraz produkcję wszystkich potraw i posiłków. Dokonuje organoleptycznej oceny jakości produktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi. Pobiera próbki potraw i napojów do badań laboratoryjnych. Nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz bhp w placówkach gastronomicznych. Organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz prac w dziale produkcyjnym, takie jak odbiór jakościowy surowców i towarów, magazynowanie, obróbka wstępna, obróbka termiczna, wykończenie, dekorowanie i ekspozycja potraw. Rozlicza produkcję zakładu gastronomicznego. Obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne (urządzenia chłodnicze, grzewcze, mechaniczne i służące do obsługi konsumenta).

Czytaj więcej: technik żywienia

koniec roku już za...

100-lecie niepodległości

najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

mini-kalendarz

Marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

pogoda

 

booked.net

Copyright © 2021 ZSZ Braniewo Rights Reserved.