powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Nauka w technikum daje możliwość jednoczesnego uzyskania matury oraz tytułu technika w wybranej dziedzinie. Stwarza to możliwość wcześniejszego zaistnienia na rynku pracy przy jednoczesnym zachowaniu możliwości podjęcia studiów. Nauka w technikum trwa 4 lata. Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz uzyskać tytuł technika -  dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.  Na wniosek absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Od przyszłego roku szkolnego w technikach wchodzą zmiany. Nie będzie jednego egzaminu dyplomowego po zakończeniu nauki w szkole  jak było dotychczas, ale w trakcie nauki uczniowie będą potwierdzać w formie egzaminu poszczególne kwalifikacje przydatne w określonym zawodzie. Dyplom uzyska ten uczeń, który zda wszystkie kwalifikacje. Wzrośnie także liczba godzin zajęć praktycznych. Uczniowie uzyskują także możliwość zdobycia drugiego dodatkowego dyplomu (zawodu). Warunkiem jest zaliczenie dodatkowych kwalifikacji. Na przykład absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo jednej kwalifikacji  "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych" może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.

Technik handlowiec
Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Podstawowym celem kształcenia na kierunku technik handlowiec jest przygotowanie absolwentów do zarządzania (kierowania) firmą handlową, a także zapoznanie z organizacją pracy sklepów, zaopatrzeniem placówek detalicznych, udział w
rozmowach handlowych, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowanie towarów do sprzedaży, organizacja procesu sprzedaży, rozliczenie sklepu i innych placówek handlowych, kontrola jakości towarów, zaopatrzenie hurtowni, akwizycja sprzedaży hurtowej i detalicznej.
Technik handlowiec powinien posiadać wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, działaniach marketingowych i reklamowych firmy, technikach informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzedaży,
nowoczesnej rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym oraz regułach współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Czytaj więcej: Kierunki opis

Technik logistyk – najbardziej poszukiwany zawód na obecnym rynku pracy.
Jeszcze parę lat temu mało kto słyszał o logistyce, dziś jest to niezwykle popularny termin dlatego w Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Zainteresowanie zawodem logistyka wynika nie tylko z ogromnego
zapotrzebowania na specjalistów - logistyków, czy możliwości podjęcia ciekawej pracy, ale także dlatego, że zawód ten gwarantuje atrakcyjne wynagrodzenie.

Czytaj więcej: Technik logistyk

Technik hotelarstwa - zawód z przyszłością
 W wyniku kształcenia w klasie hotelarskiej otrzymasz tytuł technika hotelarstwa,
 Uzyskasz efekty kształcenia niezbędne do wykonywania zawodu:
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
- planowanie i realizacja usług w recepcji,
- obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Zadania technika hotelarstwa:
- organizuje pracę w zakładzie hotelarskim,
- organizuje usługi gastronomiczne oraz obsługuje konsumenta,
- organizuje i obsługuje kongresy, targi, zjazdy i inne imprezy,
- organizuje usługi turystyczne i rekreacyjne,
- współpracuje z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
- prowadzi korespondencję i obsługuje nowoczesny sprzęt biurowy.

Czytaj więcej: Technik hotelarstwa

Technik obsługi turystycznejNowość!!!
 W wyniku kształcenia w klasie hotelarskiej otrzymasz tytuł technika obsługi turystycznej,
 Uzyskasz efekty kształcenia niezbędne do wykonywania zawodu:
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie,
- planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,
- prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.
Głównym celem pracy organizatora obsługi turystycznej  w biurze podróży jest przygotowanie pełnej oferty turystycznej lub pojedynczych usług dla klienta indywidualnego lub grupy turystów, z informacją o programie i cenie wycieczki lub wczasów. Oferta może dotyczyć zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych.
Typowymi miejscami pracy technika obsługi turystycznej są:
podmioty gospodarcze turystyczne, ośrodki informacji turystycznej, branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia, domy wczasowe, działy socjalne w zakładach pracy. Technik obsługi turystycznej może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.
Do cech i umiejętności oczekiwanych od przyszłych pracowników możemy zaliczyć:
-  łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
- duża odporność emocjonalna na stres,
- umiejętności harmonijnego współdziałania z innymi,
- duża samodzielność,
- umiejętności planowania i zorganizowania własnej pracy,
- dobra pamięć, logiczne rozumowanie i zdolność przekonywania,
- zdolność koncentracji uwagi i zarazem jej podzielność,
- wyobraźnia i twórcze myślenie,
- dużą odpowiedzialność.
Większą satysfakcję z tej pracy odczuwa osoba, którą charakteryzują zainteresowania organizatorskie, geograficzne, historyczne, które może znakomicie wykorzystać w tym zawodzie. Niezbędna jest znajomość języków obcych.

Podstawa programowa: http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=422103

koniec roku już za...

100-lecie niepodległości

najbliższe wydarzenia

2019-03-06 16:30- 17:30
konsultacje
2019-03-20 16:30- 17:00
zebranie z rodzicami
2019-04-10 16:30- 17:30
konsultacje

mini-kalendarz

Marzec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

pogoda

 

booked.net

Copyright © 2019 ZSZ Braniewo Rights Reserved.