1. Planowanie realizacji usług transportowych.
 2. Fazy procesu transportowego.
 3. Metody wyznaczania najlepszej trasy przewozu.
 4. Dobór środka transportu do ładunku.
 5. Etapy tworzenia harmonogramu.
 6. Czas jazdy i pracy środków transportu.
 7. Wyznaczanie trasy przewozu.
 8. Dobór środków technicznych do załadunku.
 9. Obliczanie czasu realizacji poszczególnych etapów procesu transportowego.
 10. Formowanie pjł.
 11. Obliczanie parametrów pjł.
 12. Czas pracy kierowców.