Hodowla lasu, jej podział, cele i zadania

 • pojęcie hodowli lau
 • cele i zadania hodowli lasu
 • pojęcie lasu
 • rodzaje lasów
 • funkcje lasu


Las i drzewostan, ich budowa i funkcje

 • warstwy roślinne w lesie, pojęcie okrajka leśnego, ściany i brzegu drzewostanu


Cechy drzewostanu

 • fazy rozwojowe drzewostanu
 • budowa drzewostanu
 • formy zmieszania
 • rodzaje zwarcia
 • rola drzew w drzewostanie
 • sposoby powstawania drzewostanu
 • wiek drzewostanów
 • charakterystyka drzewostanów ze względu na wiek


Czynniki i procesy glebotwórcze

 • gleboznawstwo
 • czynniki glebotwórcze
 • procesy glebotwórcze
 • podstawowe procesy glebotwórcze(inicjalny, przemywania, bielicowania, wymywania, brunatnienia, bagienny, oglejenia, murszenia)
 • definiować profile glebowe
 • poziomy profili
 • związki nadające barwę glebie
 • wymiary frakcji glebowych, podział
 • charakterystyka frakcji glebowych
 • makro i mikroelementy występujące w glebie
 • znaczenie dla roślin makro i mikroelementów
 • procesy butwienia i gnicia
 • typy próchnic


Właściwości fizyczne i chemiczne gleby

 • gleba ciepła i zimna
 • sorpcyjność gleby
 • czynniki decydujące o odczynie gleby
 • typy gleb litosole, regosole, arenosole
 • skały macierzyste gleb
 • uporządkowywanie gleb pod względem troficzności, wilgotności, odczynu


Podstawy selekcji

 • selekcja populacyjna, rodowa, indywidualna
 • materiał LMP
 • plantacja
 • drzewo mateczne
 • Leśny Bank Genów
 • Gospodarcze Drzewostany Nasienne
 • Wyłączone Drzewostany Nasienne
 • plantacje nasienne i uprawy pochodne