1. Typy produkcji.
 2. Formy organizacji produkcji.
 3. Cykl produkcji.
 4. Harmonogram produkcji.
 5. Obliczanie zapasu produkcji.
 6. Objętość i współczynniki wypełnienia magazynu.
 7. Podział opakowań.
 8. Gospodarka opakowaniami.
 9. Wskaźniki optymalizacji czasu zadań.
 10. Prognoza popytu.
 11. Metody kompletacji.
 12. Sposoby składowania.