1. Polska w XVIII w.
  2. Napoleon we Francji
  3. Polacy w polityce Napoleona
  4. Europa po okresie napoleońskim
  5. Ziemie polskie w połowie XIX w.
  6. Rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje
  7. Wiosna Ludów w Europie
  8. Powstanie listopadowe i krakowskie na ziemiach polskich
  9. Wielka Emigracja