1. Najstarsze ośrodki cywilizacyjne
 2. Grecja i Rzym – dziedzictwo cywilizacji
 3. Świat islamu
 4. Europa Zachodnia – Państwo Franków
 5. Narodziny państwa polskiego – Mieszko I i Bolesław Chrobry
 6. Kryzys państwa polskiego w XI wieku
 7. Odbudowa Polski XI – XII wiek – Polska od Mieszka II do B. Krzywoustego
 8. Testament Krzywousytego – i jego konsekwencje
 9. Polska ostatnich Piastów – Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego
 10. Unia polsko – litewska
 11. Stosunki polsko - krzyżackie
 12. Odkrycia geograficzne w XVI wieku
 13. Reformacja w Europie i Polsce