powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

 

UWAGA MATURZYŚCI !!!

 

W przypadku egzaminu ustnego z języka

polskiego– do 4 kwietnia 2015 r. absolwent przekazuje

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego

(dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do

opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być

 podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii

w wyznaczonym terminie jest warunkiem

 przystąpienia do części ustnej. Razem z bibliografią

zdający przedkłada informację o materiałach

 pomocniczych i środkach technicznych, którymi

zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie

ustala z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego

sposób przygotowania zgłoszonych środków

 technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne,

którymi dysponuje.

 


 

Harmonogram matury 2015 r. - pobierz plik w pdf

Nowa matura w roku 2015 - pobierz plik w pdf

 Kalendarz maturzysty pobierz plik w pdf

Jak sporządzić bibliografię na maturę - pobierz plik w pdf

Bibliografia - pobierz plik w powerpoint

 

 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny w roku szkolnym 2014/2015

 

 

Przypominamy, że od roku szkolnego 2011/2012 ulega zmianie formuła egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego! Od tego roku egzamin z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym, natomiast dla części ustnej nie określa się poziomu egzaminu. Oznacza to, iż wszyscy zdajemy część ustną na jednym poziomie.

Część ustna egzaminu trwa ok. 15 minut i ma formę rozmowy z egzaminatorem, obserwowanej przez obecnego w komisji drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnie udziału w prowadzonej rozmowie. Egzamin składa się z rozmowy wstępnej oraz trzech zadań. Rozmowa wstępna nie podlega punktacji.

Schemat przebiegu matury ustnej z języka nowożytnego:

Rozmowa wstępna

 

Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych

z jego życiem i zainteresowaniami. Lista pytań

do wyboru zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla

egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie

zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną.

ok. 2 minut

Rozmowa z odgrywaniem

roli

 

  • · Zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie się

z poleceniem.

  • · Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy,

w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. Role przyjmowane przez zdającego

odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby

nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach, w jakich

mógłby się znaleźć w przyszłości. W trakcie

rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów

wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją

wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest

również, aby zdający w sposób właściwy reagował

na wypowiedzi egzaminującego.

maks. 3 minuty

(wliczając czas

na zapoznanie się

z treścią zadania)

Opis ilustracji i odpowiedzi

na trzy pytania

 

Zdający

  • · opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie.

W opisie ilustracji zdający powinien określić

miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności.

  • · odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego.

Pytania są związane z tematyką ilustracji i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego.

W swoich odpowiedziach zdający nie powinien

ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi

maks. 4 minuty

Wypowiedź na podstawie

materiału

stymulującego i odpowiedzi

na dwa pytania

 

Zdający ma ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym.

  • · Zdający

- wybiera element z materiału stymulującego, który – jego zdaniem – najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu, i uzasadnia swoją decyzję

- wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy

- odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

maks. 5 minut

(wliczając czas

na zapoznanie się

z treścią zadania)

 

W nowej maturze ustnej uczeń nie ma czasu na przygotowanie się do odpowiedzi oraz nie może powrócić do pominiętego wcześniej zadania!!!!!!!!!!!!!

Szczegółowe kryteria oceniania matury podane są w informatorze CKE

http://www.cke.edu.pl/images/stories/0012_Matura/calosc_standard_27_08_godz_12_40.pdf

W razie jakichkolwiek wątpliwości nauczyciele języków obcych z chęcią udzielą wszelkich informacji.

Komisja języków obcych zachęca również wszystkich zdających do obejrzenia poniższego filmu.

http://www.youtube.com/watch?v=_ibFYiCY91U&feature=player_embedded#!

przygotowała mgr Joanna Myślińska-Kisiel

koniec roku już za...

100-lecie niepodległości

najbliższe wydarzenia

2018-09-19 16:00- 16:30
zebranie z rodzicami
2018-10-24 16:30- 17:30
konsultacje
2018-11-14 16:30- 17:00
zebranie z rodzicami
2018-11-14 17:00- 18:00
konsultacje

mini-kalendarz

Październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

pogoda

 

booked.net

Copyright © 2018 ZSZ Braniewo Rights Reserved.